Đề xuất mức hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,98 triệu đồng/tháng

20/05/2024 06:33

(Chinhphu.vn) - Đề xuất hỗ trợ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự 2,7 triệu đồng/tháng; Tổ phó 2,34 triệu đồng/tháng ; Tổ viên 1,98 triệu đồng/tháng.

Đề xuất mức hỗ trợ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 1,98 triệu đồng/tháng

UBND tỉnh An Giang đề xuất Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí ở khóm, ấp thuộc xã, phường, thị trấn; mỗi khóm hoặc ấp thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, có Tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ viên. 

Về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, đối với khóm, ấp có dưới 3.000 người bố trí 03 thành viên/01 tổ; đối với khóm, ấp có từ 3.000 người trở lên bố trí 04 thành viên/01 tổ; đối với khóm, ấp có từ 4.000 người trở lên và khóm, ấp khu vực biên giới bố trí 05 thành viên/01 tổ.

Mức hỗ trợ, bồi dưỡng

UBND tỉnh An Giang đề xuất quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể, hỗ trợ Tổ trưởng 2,7 triệu đồng/tháng; Tổ phó: 2,34 triệu đồng/tháng ; Tổ viên 1,98 triệu đồng/tháng.

Mức tăng hằng năm bằng mức tăng lương tối thiểu của năm đó.

Hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

 Hàng tháng được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiếm y tế theo quy định.  

  Khi làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tuần tra vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau), ngày nghỉ, ngày lễ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động thì dược hưởng mức tiền bồi dưỡng 50.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 10 ngày/người/tháng.

  Hỗ trợ tiền tuất, tiền mai táng phí Kinh phí hoạt động của Tố bảo vệ an ninh, trật tự: 

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh An Giang đề xuất hỗ trợ mua sắm văn phòng phẩm và chi cho sửa chữa nhỏ trang thiết bị, phương tiện 2.100.000 đồng/tổ/năm. Hỗ trợ huấn luyện, bồi dưỡng

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dẫn đến chết hoặc bị ốm đau dẫn đến chết thì thân nhân được hỗ trợ tiền tuất, tiền mai táng phí một lần bằng 10 lần mức lưcmg cơ sở.

Mức hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng thôi thực hiện nhiệm vụ do sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thành viên lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng khi thực hiện Nghị quyết này mà thôi thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức hỗ trợ một lần. Mỗi năm công tác được tính bằng 1/2 tháng tiền phụ cấp được hưởng tại thời điểm trước khi thôi thực hiện nhiệm vụ. 

 Trường hợp có tháng lẻ được tính tròn theo nguyên tắc từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng thì tính bằng 1/2 năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm.  Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi