CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất mức hỗ trợ, bồi dưỡng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

10:20 | 18/05/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Thái Bình đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1,8 triệu đồng, 1,6 triệu đồng, 1,4 triệu đồng.

}