CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất hỗ trợ thêm 40% mức lương tối thiểu vùng với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đạt trình độ chuyên môn trung cấp

09:07 - 20/05/2024

(Chinhphu.vn) - Đề xuất ngoài hỗ trợ hàng tháng, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đạt trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, trung cấp được hỗ trợ thêm 60%, 50%, 40% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

UBND tỉnh Sóc Trăng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh này quy định mửc chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tinh Sóc Trăng.

Mức chỉ, mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:

Hỗ trợ hàng tháng:

-Tổ trưởng: 40% lương tối thiểu vùng/người/tháng;

-Tố phó: 35% lương tối thiểu vùng/người/tháng;

-Tổ viên: 30% lương tối thiểu vùng/người/tháng.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có bằng tốt nghiệp chuyên môn được hỗ trợ thêm hằng tháng như sau:

Đạt trình độ chuyên môn đại học được hỗ trợ thêm 60% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng;

Đạt trình độ chuyên môn cao đẳng được hỗ trợ thêm 50% mức lương tối thiểu/người/tháng;

Đạt trình độ chuyên môn trung cấp được hỗ trợ thêm 40% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 25/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì Công an xã bán chuyên trách được hưởng mức phụ cấp hằng tháng và hỗ trợ thêm về trình độ chuyên môn hằng tháng, như sau:

+ Điểm b Khoản 2 Điều 1:

Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức phụ cấp hằng tháng là 1,00 mức lương cơ sở/ngườỉ/tháng.

Ngoài mức phụ cấp hàng thảng, Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở có bằng tốt nghiệp chuyên môn phù hợp được hỗ trợ hằng thảng như sau:

+ Người có trình độ đại học được hỗ trợ hệ số 1,34 nhân với mức lương cơ sở;

+ Người có trình độ cao đẳng được hỗ trợ hệ số 1,10 nhân với mức lương cơ sở;

+ Người có trình độ trung cấp được hỗ trợ hệ so 0,86 nhân với mức lương cơ sở".

-Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), quy định:

+ Khoản 2 Điều 3:

"2. Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm:

a)Đối với ấp có 350 hộ gia đình trở lên; khóm có từ 500 hộ gia đình trở lên; ấp, khóm thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm phức tạp về ANTT theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành khóm do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã, cụ thể như sau:

- Bí thư chi bộ hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,1 nhân với mức lương cơ sở;

- Trưởng Ban nhân dân hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,0 nhân với mức lương cơ sở;

- Trưởng ban công tác mặt trận hưởng phụ cấp cấp hàng thảng bằng 1,90 nhân với mức lương cơ sở.

b) Đổi với ấp, khóm không quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

- Bí thư chỉ bộ hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,6 nhân với mức lương cơ sở;

- Trưởng Ban nhân dân hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 nhân với mức lương cơ sở;

-Trưởng ban công tác mặt trận hưởng phụ cấp cấp hàng thảng bằng 1,4 nhân với mức lương cơ sở".

Từ các cơ sở nêu trên và dựa theo mức phụ cấp hiện hưởng của lực lượng Công an xã bán chuyên trách và căn cứ vào mức phụ cấp hiện hưởng của những người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh, trung hòa, kế thừa các quy định nêu trên UBND tỉnh Sóc Trăng đề xuất chỉ quy định chung một mức phụ cấp cho thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Tổ trưởng: 40% lương tối thiểu vùng/người/tháng (đối vùng III là 1.544.000đồng/người/tháng; vùng IV là 1.380.000 đồng/người/tháng);

Tổ phó: 35% lương tối thiểu vùng/người/tháng (đối vùng III là 1.351.000 đồng/người/tháng; vùng IV là 1.207.500 đồng/người/tháng);

-Tổ viên: 30% lương tối thiểu vùng/người/tháng (đối vùng III là 1.158.000 đồng/người/tháng; vùng IV là 1.035.000 đồng/người/tháng).

Đồng thời, quy định đối với các thành viên tổ bảo vệ ANTT có bằng tốt nghiệp chuyên môn được hỗ trợ thêm như sau:

- Đạt trình độ chuyên môn đại học được hỗ trợ thêm 60% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng (đối vùng III là 2.316.000 đồng/người/tháng; vùng IV là 2.070.000đồng/người/tháng).

+ Đạt trình độ chuyên môn cao đẳng được hỗ trợ thêm 50% mức lương tối thiểu/người/tháng (đối vùng III là 1.930.000 đồng/người/tháng; vùng IV là 1.725.000đồng/người/tháng).

+ Đạt trình độ chuyên môn trung cấp được hỗ trợ thêm 40% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng (đối vùng III là 1.544.000 đồng/người/tháng; vùng IV là 1.380.000đồng/người/tháng).

Việc quy định mức phụ cấp hàng tháng và mức hỗ trợ về bằng cấp như nêu trên là nhằm đảm bảo nguyên tắc khi cộng lại sẽ không vượt quá 2.34 (hệ số lương của những người tốt nghiệp Đại học khi được tuyển vào công tác trong các cơ quan, tổ chức; đồng thời, phù hợp với Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND). 

Đồng thời, đảm bảo sẽ không cao hơn so với mức mà những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm hiện hưởng, cụ thể, nếu so sánh chức danh Bí thư chi bộ là 3.780.000 đồng/người/tháng thì Tổ trưởng có trình độ đại học là 3.860.000/người/tháng (vùng III), hơn 80.000 đồng, còn Tổ trưởng có trình độ đại học là 3.450.000/người/tháng (vùng IV), thấp hơn 330.000 đồng.

Hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự hàng tháng được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện mức thấp nhất.

Hàng năm được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Khi làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tuần tra vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau), ngày nghỉ, ngày lễ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 10 ngày/người/tháng.

Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc vùng có điều kiện kinh tế - đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm 50.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 10 ngày/người/tháng.

Hỗ trợ trang phục cá nhân:

UBND tỉnh Sóc Trăng đề xuất thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ trang bị lần đầu: 01 Mũ mềm gắn huy hiệu, 01 mũ bảo hiểm, 04 bộ quần áo xuân hè (02 bộ ngắn tay, 02 bộ dài tay), 01 dây lưng, 01 đôi giày da, 02 đôi bít tất (vớ), 01 đôi dép nhựa, 01 bộ quần áo mưa/người.

Hỗ trợ trang bị những năm tiếp theo:

+ 02 bộ quần áo xuân hè (01 bộ ngắn tay, 01 bộ dài tay), 02 đôi bít tất (vớ), 01 đôi dép nhựa/người/năm;

+ 01 đôi giày da, 01 bộ quần áo mưa/người/02 năm;

+ 01 mũ mềm gắn huy hiệu, 01 mũ bảo hiểm, 01 dây lưng, người/03 năm.

Kinh phí hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: Hỗ trợ mua sắm văn phòng phẩm và chi cho sửa chữa nhỏ trang thiết bị, phương tiện 2.400.000 đồng/tổ/năm.

Hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng, Công an xã bán chuyên trách thôi thực hiện nhiệm vụ do sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cụ thể:

UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đề xuất Công an xã bán chuyên trách, thành viên lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng thôi thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức hỗ trợ một lần. Mỗi năm công tác được tính bằng 0,5 tháng tiền phụ cấp được hưởng tại thời điểm trước khi thôi thực hiện nhiệm vụ.

Trường hợp có tháng lẻ dưới 03 tháng không tính, từ đủ 03 tháng trở lên đến dưới 07 tháng, tính bằng năm công tác, từ 07 tháng trở lên tính bằng 01 năm công tác.