Kỷ luật Trưởng phòng; đề nghị xem xét, quyết định đối với Giám đốc Sở, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

10/09/2023 10:15

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 36. Đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì kỳ họp.

Kỷ luật Trưởng phòng; đề nghị xem xét, quyết định đối với Giám đốc Sở, Chủ tịch MTTQ tỉnh - Ảnh 1.

Kỳ họp lần thứ 36 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Kỷ luật Trưởng phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Gia Lai

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng: Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông và các đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy các tổ chức đảng nêu trên chưa thực hiện tốt Quy chế làm việc; thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao, dẫn đến không kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Xem xét tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với 04 tổ chức đảng (Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông) và 08 đảng viên. 

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khắc phục các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Võ Như Minh Quang, Trưởng phòng Chính sách xã hội, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các đồng chí: Trần Thị Hoài Thanh, Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; RCom Sa Duyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Thực hiện quy trình xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Tư Sơn, Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

Xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai

Thứ hai, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy trong thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát cao điểm, với vai trò là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí đã cùng với tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, của tỉnh về việc vận động các đơn vị, cá nhân tham gia hỗ trợ để giúp đỡ, chăm lo đời sống nhân dân gặp khó khăn, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, đồng chí Hồ Văn Điềm đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc Kế toán Cơ quan chiếm dụng tiền tiếp nhận để sử dụng vào mục đích cá nhân. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Liên quan đến vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và đồng chí Đinh Thị Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Yêu cầu Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Thứ ba, xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh và 02 đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đảng viên có liên quan còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa có thông cáo báo chí về kết quả hội nghị lần thứ 36 hôm 31/8/2023.

Theo đó, hội nghị đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Dương Minh Châu. 

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm và báo cáo kết quả khắc phục về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chậm nhất đến ngày 29/9/2023.

Hội nghị lần thứ 36 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã xem xét, kết luận giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của cấp ủy về phân công cấp ủy viên giám sát thường xuyên tổ chức đảng, đảng viên và dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi đối với Ban Thường vụ Thị ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Trảng Bàng.

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Trảng Bàng nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chậm nhất đến ngày 29/9/2023.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi