Thi hành kỷ luật Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

21/08/2023 05:08

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh bằng hình thức khiển trách.

Kỷ luật Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh; yêu cầu xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan

Ngày 18/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Kỳ họp thứ 40. Đồng chí Phan Thái Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì Kỳ họp. 

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, kết luận kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ huyện Phú Ninh.

Thứ nhất, đối với đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh, với vai trò Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Ninh thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở; xây dựng một số hạng mục, công trình phục vụ trang trại trên đất nông nghiệp khác tại thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh nhưng không báo cáo chính quyền địa phương nơi quản lý. 

Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Lê Văn Ninh làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi đồng chí công tác. 

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đồng chí Lê Văn Ninh đã cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực các vi phạm; tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật; đã tháo dỡ nhà ở tại thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm và tự kiểm điểm của đồng chí Lê Văn Ninh; căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu, đồng chí Lê Văn Ninh kịp thời khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra qua kiểm tra và yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, vi phạm, tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đấu giá, giao đất không đúng thẩm quyền

Thứ hai, đối với Đảng ủy xã Tam Thành, huyện Phú Ninh: Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy; thống nhất để UBND xã Tam Thành tổ chức, thực hiện việc đấu giá, giao đất không đúng thẩm quyền. 

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về: Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010; đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010; đồng chí Võ Ngọc Đức, Đảng ủy viên, công chức Văn phòng-Thống kê, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Thành giai đoạn 2005 - 2012.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. 

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm và Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam kết luận: Vi phạm của Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010 và đồng chí Huỳnh Tấn Phát đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; vi phạm của đồng chí Võ Ngọc Đức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng cảnh cáo. 

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra hành vi vi phạm là tháng 10 năm 2005, đến nay (tháng 8/2023) là 17 năm 10 tháng, căn cứ thời hiệu kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, vi phạm của Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010, đồng chí Huỳnh Tấn Phát, đồng chí Võ Ngọc Đức đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. 

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam không ban hành quyết định xử lý kỷ luật.

Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí: Võ Văn Chơn, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Tam Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lê Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026 có khuyết điểm, vi phạm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở và một số hạng mục, công trình trên đất nông nghiệp khác tại đồi Tam Phương, thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra qua kiểm tra./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi