Kỷ luật Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố

29/08/2023 13:15

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc và Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã họp kỳ thứ mười sáu, mười bảy. Đồng chí Phạm Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại 2 kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành. 

Qua kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang nhận thấy đơn vị đã thực hiện cơ bản tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản đảng. 

Tuy nhiên, còn có sai sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 143.250.000 đồng; yêu cầu Thường trực Huyện ủy Giang Thành nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm 4 cá nhân có liên quan và chấn chỉnh ngay trong thời gian tới.

Thứ hai, xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Giang Thành. 

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Thứ ba, xem xét kết luận giám sát đối với Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và đồng chí Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kiên Giang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tài chính của đơn vị và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, thu nhập. 

Qua giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý tài chính của đơn vị.

Kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy bộ phận CDC Kiên Giang

Thứ tư, xem xét xử lý kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng theo Thông báo kết luận số 481-TB/UBKTTW, ngày 20/6/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để Sở Y tế, cơ sở y tế trực thuộc và một số cá nhân vi phạm Luật Đấu thầu, quản lý tài sản công trong việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, kít xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Khuyết điểm, sai phạm của Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. 

Tuy nhiên, xét thấy sai phạm của Đảng ủy có nguyên nhân khách quan và đã nghiêm túc kiểm điểm, tự giác nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vi phạm Luật Đấu thầu, quản lý tài sản công trong việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, kít xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Khuyết điểm, sai phạm của Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. 

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang

Thứ năm, xem xét xử lý kỷ luật đối với 3 đảng viên theo Thông báo kết luận số 1113-TB/TU, ngày 3/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đồng chí Huỳnh Quang Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang), với vai trò Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về quản lý, sử dụng đất đai. 

Khuyết điểm, sai phạm của đồng chí làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân đồng chí. 

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Trần Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, với vai trò nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, đồng chí có vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực phụ trách để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. 

Khuyết điểm, sai phạm của đồng chí làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân đồng chí. 

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Trương Thành Tấn, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra TP. Phú Quốc, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc, với vai trò nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng nhiệm vụ, đồng chí có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu UBND thành phố về quản lý, sử dụng đất đai để xảy ra vi phạm. 

Khuyết điểm, sai phạm của đồng chí làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân đồng chí. 

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí bằng hình thức khiển trách.

Thứ sáu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang xem xét kết luận giải quyết 1 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng, giữ nguyên hình thức kỷ luật./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi