Vi phạm của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Hòa Bình đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật

06/09/2023 18:55

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Vi phạm của Chủ tịch kiêm Giám đốc xổ số kiến thiết Hòa Bình đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 1198 -CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình. 

Theo đó, ngày 30/8/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã tiến hành kỳ họp thứ 22, khóa XVIl.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy, Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ. 

Qua xem xét kết quả kiểm tra cho thấy: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; 2015-2020; 2020 – 2025, Chi ủy chi bộ và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Đối chiếu với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. 

Đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét kết luận giám sát chuyên đề việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức đảng được giám sát vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải chấn chỉnh, khắc phục. 

Giao đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát; tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình xây dựng Thông báo kết luận giám sát, trình Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành; thông báo kết luận giám sát đến đối tượng được giám sát theo quy định.

Kỷ luật Khiển trách Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình

Ngày 30/8/2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kỳ họp tháng 8. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhận thấy: Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đối với cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên của chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Từ đó, dẫn đến 3 cán bộ, đảng viên thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định "Những điều đảng viên không được làm”, vi phạm quy định về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hòa Bình Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình phê chuẩn theo quy định. Vi phạm của Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đối chiếu với các quy định của Đảng, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh nhiệm kỳ 2022 -2025.

Kỷ luật khai trừ Đảng Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình và 2 đảng viên

Thứ hai, xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Tú Cao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Trọng Toản, đảng viên và đồng chí Trần Thị Huê, đảng viên Chi bộ Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tỉnh Hòa Bình nhận thấy đồng chí Bùi Tú Cao đã vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên.

Đồng chi Bùi Tú Cao vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, mua khống 9 số hóa đơn; bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hòa Bình Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình phê chuẩn theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Tú Cao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Bùi Tú Cao.

Các đồng chí: Phạm Trọng Toản, Trần Thị Huê đã vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên; vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, mua khống 9 số hóa đơn; bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hòa Bình Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình phê chuẩn theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phạm Trọng Toản và đồng chí Trần Thị Huê.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi