CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kỷ luật Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

08:11 - 10/09/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quyết định kỷ luật khiển trách Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

Kỷ luật Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Ảnh 1.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, sau khi tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật đối với Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang và đồng chí Nguyễn Song Tứ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang kết luận như sau:

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và đồng chí Nguyễn Song Tứ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Điều lệ Đảng.

Vi phạm Quy định về những điều Đảng viên không được làm và Luật đầu tư công trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản được giao làm chủ đầu tư.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và tờ trình của đoàn kiểm tra;tại cuộc họp ngày 31/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Khiển trách.

Kỷ luật đồng chí Nguyễn Song Tứ, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Khiển trách./.