Kỷ luật 22 cán bộ, chiến sĩ Công an

11/09/2023 05:13

(Chinhphu.vn) - Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc quyết định thi hành kỷ luật 22 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố Châu Đốc.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đã tiến hành xem xét, kỷ luật đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên.

Theo đó, thực hiện Thông báo 355-TB/UBKTTW, ngày 13/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thông báo Kết luận 12-TB/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc quyết định thi hành kỷ luật 22 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố, với các hình thức: Cảnh cáo 3 đồng chí; khiển trách 19 đồng chí.

Yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 9 tổ chức Đảng

Ngoài ra, qua xem xét, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 9 tổ chức Đảng (4 Đội nghiệp vụ Công an thành phố; 5 đơn vị Công an phường) và 12 đồng chí có những hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc nhận thấy, tổ chức Đảng và các đồng chí nêu trên đã vi phạm các quy định trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Báo cáo không đúng, không đầy đủ, kịp thời về tình hình tội phạm ở địa phương, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách; không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy định, quy trình; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Những vi phạm của tổ chức Đảng và các đồng chí làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi