CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Xem xét kỷ luật nhiều tổ chức, đảng viên

08:24 - 15/08/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 15 xem xét thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức, đảng viên vi phạm.

Xem xét kỷ luật nhiều tổ chức, đảng viên  - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 15

Ngày 14/8/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 15. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Chi bộ Thanh tra giao thông

 Xem xét thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Chi bộ Thanh tra giao thông, thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải; UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Chi bộ Thanh tra giao thông nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để một số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nhiệm kỳ 2022 - 2025 bằng hình thức Cảnh cáo; biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Thanh tra giao thông nhiệm kỳ 2022 - 2025 bằng hình thức Khiển trách.

Liên quan đến các vi phạm nêu trên của các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải; đồng chí Hoàng Phú Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Văn Hải, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức, cá nhân nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Thi hành kỷ luật Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 và 2022 - 2025 bằng hình thức Khiển trách

Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật đối với Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 và 2022 - 2025; UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: 

Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 và 2022 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để một số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 và 2022 - 2025 bằng hình thức Khiển trách.

Liên quan đến các vi phạm nêu trên của các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Hoàng Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức, cá nhân nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn Võ Tiến Sỹ

 Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn và đồng chí Võ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn; UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên, thiếu sâu sát trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. 

Đồng chí Võ Tiến Sỹ phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện khi để một số cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn; UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá nhân khác có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đảng ủy Cục Hải quan Nghệ An kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Hải quan Nghệ An và đồng chí Chu Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An; UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: 

Đảng ủy Cục Hải quan Nghệ An và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; để Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, để một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức, cá nhân nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Thi hành kỷ luật UBKT Huyện ủy và đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức Khiển trách

Xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Hưng Nguyên trong việc thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thế, đảng viên, nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hưng Nguyên; UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm các quy định và nguyên tắc của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên. Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 theo thẩm quyền. Yêu cầu các đồng chí Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đồng chí Bí thư Đảng ủy 12/9 nhiệm kỳ 2010 - 2015 kiểm điểm nghiêm túc về những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

 UBKT Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đồng chí Trương Văn Thiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên không đúng với hành vi vi phạm; vi phạm các quy định, quy trình, thủ tục và nguyên tắc của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật UBKT Huyện ủy và đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức Khiển trách.

Thi hành kỷ luật Cảnh cáo Thủ quỹ Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương (Quỹ TYM) Chi nhánh Diễn Châu

 Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hồ Xuân Hậu, Thủ quỹ Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương (Quỹ TYM) Chi nhánh Diễn Châu, đảng viên Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diễn Châu; UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: 

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Quỹ TYM Chi nhánh Thanh Hóa, đồng chí Hồ Xuân Hậu đã vi phạm trong hoạt động quản lý tài chính; sau khi chuyển công tác và giữ chức vụ Giám đốc Quỹ TYM Chi nhánh Diễn Châu đã bị Tổng Giám đốc Quỹ TYM thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền chưa xem xét, xử lý kỷ luật đảng (Hiện đồng chí Hồ Xuân Hậu không giữ chức vụ về đảng và chuyên môn). 

Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Xuân Hậu bằng hình thức Cảnh cáo.

Xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy và Văn phòng Thị ủy Cửa Lò; UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh ưu điểm, kết quả đạt được, còn có hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung về công tác tài chính đảng. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy, Văn phòng Thị ủy Cửa Lò nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.