CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kỷ luật Phó Chánh Thanh tra tỉnh

07:32 - 11/08/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 10/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã có thông cáo báo chí về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Tăng Minh Thêm, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Kỷ luật Cách chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Ảnh 1.

Theo đó, ngày 28/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Kỳ họp lần thứ 28. Sau khi nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị của Đoàn kiểm tra, ý kiến phát biểu của các thành viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận và đi đến kết luận: Vi phạm của ông Tăng Minh Thêm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức “Cách chức Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Ngày 3/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp xem xét thi hành kỷ luật ông Tăng Minh Thêm. 

Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, đồng chí Tăng Minh Thêm, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, không gương mẫu, không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy Hậu Giang về trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

“Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, của tổ chức đảng nơi đồng chí sinh hoạt, gây dư luận xấu trong xã hội. 

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Tăng Minh Thêm bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025”, nội dung thông cáo báo chí nêu rõ.

Kỷ luật Cách chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Ảnh 2.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu nhiều tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp thứ 22. Theo đó, ngày 3/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. 

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Binh đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Một là, xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch; Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Hới; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với đồng Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, Thành ủy Đồng Hới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; việc kê khai tài sản, thu nhập. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra rút kinh nghiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hai là, xem xét kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa; Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy: Các tổ chức đảng được giám sát đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện còn có một số hạn chế, khuyết điểm. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu, các tổ chức đảng rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, sát với thực tiễn ở cơ sở; phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong xây dựng nông thôn mới; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ba là, xem xét kết quả giám sát về công tác cán bộ theo Quy định 179-QĐ/TW, ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát cơ bản thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ, việc kê khai tài sản, thu nhập; tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu, các tổ chức đảng và đảng viên rút kinh nghiệm; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.