CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương khóa mới

08:15 - 03/08/2023

(Chinhphu.vn) – Tỉnh ủy Yên Bái và Tỉnh ủy Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa mới - Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Yên Bái giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa mới

Ngày 1/8, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Đỗ Đức Duy yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh Yên Bái nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm, khách quan để lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa mới - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và đề xuất Tổ kiểm phiếu.

Các đại biểu đã dân chủ thảo luận, phát huy tinh thần trách nhiệm và tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả kết kiểm phiếu qua các hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái sẽ xem xét, tổng hợp và quyết định giới thiệu nhân sự, báo cáo Trung ương theo quy định.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa mới - Ảnh 3.

Phú Thọ giới thiệu 2 nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV

Phú Thọ giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV

Trước đó, ngày 31/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã quán triệt Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; tiêu chuẩn quy hoạch và quy trình giới thiệu quy hoạch cả chính thức và phân bổ.

Đồng thời, thông báo số lượng nhân sự của địa phương được phát hiện, giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV. 

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa mới - Ảnh 4.

Sau khi rà soát, căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn, tỉnh Phú Thọ được thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ủy viên Trung ương chính thức; không có đồng chí nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Theo tiêu chuẩn, nhân sự được giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng là những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật; quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển.

Hiểu biết tình hình trong nước, khu vực và thế giới; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng tham gia, đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết định.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, tỉnh Phú Thọ nhất trí giới thiệu 2 đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt nhất trí./.