CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

VKSNDTC, TANDTC giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương

12:06 - 02/08/2023

(Chinhphu.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 1.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng

Vừa qua, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, được tổ chức nhằm giới thiệu nhân sự cấp chiến lược làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 

Việc rà soát, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, độ tuổi, đúng đối tượng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, để quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã phổ biến, quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị các đại biểu nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của Hội nghị để không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đảng, Quốc hội giao theo chức năng, nhiệm vụ mà còn phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp chiến lược, cấp trung ương.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, các đại biểu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước 2, 3, 4. 

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước 1.

Tòa án nhân dân Tối cao giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Tòa án nhân dân tối cao giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tòa án nhân dân tối cao cũng đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, mục đích của Hội nghị nhằm chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng và của Tòa án nhân dân sau Đại hội.

Việc rà soát, giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đúng đối tượng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, để quy hoạch BCH Trung ương Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã phổ biến, quán triệt phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu, từ đó phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XIV.

Theo tiêu chuẩn, nhân sự được giới thiệu nguồn quy hoạch BCH Trung ương là những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật; quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển tốt, bảo đảm đúng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tòa án nhân dân Tối cao giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu.

Lấy phiếu tín nhiệm các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Liên quan đến công tác cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao cũng đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2023.

Hội nghị thực hiện theo chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, Kế hoạch số 26-KH/BCSĐ ngày 09/6/2023 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực và trách nhiệm cao, Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Cụ thể:

1- Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao.

2- Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

3- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

4- Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

5- Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Kết quả được công bố tại Hội nghị cho thấy, các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đều đạt được số phiếu tín nhiệm rất cao.