Phương án tuyển sinh của các trường đại học 2023

01/04/2023 09:16

(Chinhphu.vn) - Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm học 2023.

Danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 1.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh theo 4 phương thức

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu đại học chính quy.

GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, năm 2023 Trường cơ bản giữ ổn định phương án tuyển sinh đại học chính quy như năm trước. Sử dụng 04 phương thức xét tuyển và phân bổ chỉ tiêu cụ thể như sau:  

STT

Phương thức xét tuyển
Chỉ tiêu

1

Xét tuyển thẳng

2%

2

Xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội (với 07 mã tại mục 2.1 thông báo này).

3%

3

Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

25%

4

Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường


70%

Tổng

100%

Xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Năm 2023 Trường xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội với 7 mã ngành/chương trình (25% chỉ tiêu mỗi mã) sau đây:

STT
Mã ngành
/chương trình
Tên ngành/chương trình
 Chỉ tiêu

1

7310107

Thống kê kinh tế

35

2

7310108

Toán kinh tế

15

3

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

30

4

7480201

Công nghệ thông tin

45

5

7480101

Khoa học máy tính

15

6

EP02

Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro

20

7

EP03

Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh

20

Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường

 Phương thức xét tuyển kết hợp áp dụng cho tất cả 60 mã ngành/chương trình tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 với 5 nhóm đối tượng như sau:  

 • Nhóm 1. thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT và ACT
 • Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2023 đạt SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên, tốt nghiệp THPT chương trình trong nước hoặc nước ngoài (Thí sinh khi thi cần đăng ký  của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University và ACT là 1767-National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT).
 • Chỉ tiêu: 3% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
 • Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển.

Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

   ĐXT = điểm SAT *30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có)

   ĐXT = điểm ACT *30/36 + điểm ưu tiên (nếu có)

 • Nhóm 2: thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia  
 • Điều kiện nhận hồ sơ:  Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐHQG Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên hoặc của ĐHQG TPHCM đạt từ 700 điểm trở lên.
 • Chỉ tiêu: 17-20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
 • Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

+ Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội:

                  ĐXT =  điểm ĐGNL * 30/150  + điểm ưu tiên (nếu có)

+ Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

ĐXT =  điểm ĐGNL * 30/1200  + điểm ưu tiên (nếu có)

 • Nhóm 3: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia
 • Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện:

 (1) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2023 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 &W 150) trở lên;

(2) Có điểm thi ĐGNL năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐHQG Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên hoặc của ĐHQG TPHCM đạt từ 700 điểm trở lên.   

 • Chỉ tiêu: 20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
 • Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

+ Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội:

    ĐXT =  điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL * 30/150)*2/3 

                 + điểm ưu tiên (nếu có)

+ Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

    ĐXT =  điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL * 30/1200)*2/3 

                  + điểm ưu tiên (nếu có) 

Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:

IELTS
TOEFL
iBT
TOEIC (L&R/S/W)
Điểm tương đương
Hệ số
quy đổi
Điểm
quy đổi

(1)

(2)

(3) = (1)x(2)

8.0 -9.0

110-114

985/200/200

10

1.5

15

7.5

102-109

965/190/190

10

1.4

14

7.0

94-101

945/180/180

10

1.3

13

6.5

79-93

890/170/170

10

1.2

12

6.0

60-78

840/160/160

10

1.1

11

5.5

46-59

785/160/150

10

1.0

10

Nhóm 4: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT.

- Điều kiện nhận hồ sơ:  Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2023 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên và có điểm thi TN THPT năm 2023 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.

- Chỉ tiêu: 20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

- Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

   ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển

                 + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:  Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.

 Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

IELTS
TOEFL
iBT
TOEIC (L&R/S/W)
Điểm tương đương
Hệ số
quy đổi
Điểm
quy đổi

(1)

(2)

(3) = (1)x(2)

8.0 -9.0

110-114

985/200/200

10

1.5

15

7.5

102-109

965/190/190

10

1.4

14

7.0

94-101

945/180/180

10

1.3

13

6.5

79-93

890/170/170

10

1.2

12

6.0

60-78

840/160/160

10

1.1

11

5.5

46-59

785/160/150

10

1.0

10

Các trường ĐH công bố phương án tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 6.

Nhóm 5: thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên toàn quốc/ trường THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT.

Điều kiện nhận hồ sơ: thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện:

 1. Là học sinh hệ chuyên (3 năm lớp 10, 11,12) các trường THPT chuyên toàn quốc, học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia.
 2. Có điểm trung bình chung (TBC/TB cộng) học tập của 6 học kỳ (3 năm lớp 10, 11,12) đạt từ 8,0 điểm trở lên (điểm trung bình học kỳ nào đó có thể nhỏ hơn 8,0).
 • Chỉ tiêu: 10% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
 • Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:
 ĐXT = điểm TBC học tập 6 học kỳ + tổng điểm 02 môn xét tuyển
               + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của môn Toán và 01 môn bất kỳ khác thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.

20 điểm mới được nộp hồ sơ

- Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ngưỡng đầu vào dự kiến là 20 điểm gồm điểm ưu tiên. Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội, ngưỡng đầu vào dự kiến là 18 điểm.

- Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ của từng nhóm đối tượng xét tuyển kết hợp.

Nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng và xét tuyển

 Nộp hồ sơ và đăng ký nguyện vọng

- Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào, đủ điều kiện được nộp hồ sơ xét tuyển theo tất cả các đối tượng và phương thức xét tuyển.

- Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng (NV) theo mã ngành/chương trình của Trường và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV1 là NV ưu tiên cao nhất); thí sinh chỉ được trúng tuyển 01 NV.

Nguyên tắc xét tuyển

- Trường xét tuyển theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các NV đã đăng ký; nếu đã trúng tuyển NV có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các NV có mức độ ưu tiên tiếp theo.

- Xét tuyển theo mã ngành/chương trình, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự NV giữa các thí sinh.

- Nếu xét tuyển theo mỗi nhóm đối tượng không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang cho nhóm đối tượng khác.

Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ

GS.TS Phạm Hồng Chương lưu ý với thí sinh, Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường được công bố sớm, vì vậy sẽ có một số thay đổi khi có thông tin mới của Bộ GD- ĐT và của Trường, thí sinh cần lưu ý theo dõi, cập nhật.

Theo đó, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định 

Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.  

Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia các năm trước để tuyển sinh, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề.

 Đồng thời, trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và của Trường.

GS Chương lưu ý thêm, thí sinh diện được tuyển thẳng nếu không sử dụng quyền được tuyển thẳng thì chỉ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển nếu đăng ký xét tuyển theo kết quả (tổ hợp) điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 6.

Năm 2023, Trường đại học Việt Đức chủ yếu tuyển sinh dựa trên kỳ thi riêng TestAS do nhà trường tổ chức (vào tháng 5-2023).

Trường đại học Việt Đức tuyển sinh theo 5 phương thức

Năm 2023, Trường đại học Việt Đức chủ yếu tuyển sinh dựa trên kỳ thi riêng TestAS do nhà trường tổ chức (vào tháng 5-2023). Thí sinh có thể nộp chứng chỉ TestAS phù hợp với ngành đào tạo để thay thế cho bài thi đầu vào của trường. Bài thi hoàn toàn bằng tiếng Anh và không được sử dụng máy tính tay.

Nhà trường xét tuyển đại học theo năm phương thức dành khoảng 70% chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kỳ thi riêng TestAS. Đồng thời trường còn xét tuyển theo bốn phương thức khác. Khoảng 30% chỉ tiêu tuyển sinh còn lại trường sẽ xét tuyển dựa theo bốn phương thức khác, cụ thể:

Phương thức 2: Xét học bạ THPT.

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Phương thức 4: Xét chứng chỉ THPT quốc tế.

Phương thức 5: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 7.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tăng tỉ lệ chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 lên khoảng 20 - 30% tùy ngành

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi độc lập để tuyển sinh vào đại học năm 2023

Trường đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố sẽ tổ chức kỳ thi độc lập để tuyển sinh vào đại học năm 2023. Dự kiến sẽ có một hoặc hai đợt vào cuối tháng 4 và tháng 5.

Kỳ thi đánh giá năng lực sẽ gồm tám môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với mục tiêu đánh giá năng lực học sinh ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao để xét tuyển đại học.

Nhà trường cho biết sẽ tăng tỉ lệ chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 lên khoảng 20 - 30% tùy ngành.

Số chỉ tiêu còn lại vẫn sử dụng bốn phương thức tuyển sinh tương tự năm trước: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi, học sinh trường chuyên, có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế; xét học bạ THPT; xét kết hợp học bạ và kết quả thi năng khiếu với một số ngành.

Đại học Bách khoa Hà Nội giữ ổn định ba phương thức tuyển sinh

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã công bố năm 2023 tiếp tục giữ ổn định ba phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển tài năng, xét điểm kỳ thi đánh giá tư duy do nhà trường tổ chức và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với một số ngành.

Trong đó, kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức với 3 đợt, vào tháng 5, 6 và 7-2023.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 4 phương thức

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sẽ tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyểnXét điểm học bạ THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng.

Với phương thức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét học bạ THPT, nhà trường sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển online hoàn toàn.

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 1.3.2023 đến hết ngày 6.6.2023. Ngày 30.6.2023, trường công bố kết quả học sinh đủ điều kiện vào học tại trường và sẽ chính thức khi học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT. 

Mỗi thí sinh được đăng ký nhiều diện nếu thỏa mãn điều kiện, mỗi diện xét tối đa 20 nguyện vọng. Các nguyện vọng được xét theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất, mỗi mã ngành chỉ đăng ký một tổ hợp có điểm cao nhất. Phí xét tuyển là 15.000 đồng/1 nguyện vọng.

Với phương thức xét bằng Điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, thí sinh cần đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (mã trường SPK) cùng lúc làm hồ sơ dự thi đánh giá năng lực. 

Nhà trường cho biết phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2023 vẫn tiến hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường cùng lúc làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT tại các trường THPT.

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cấp học bổng toàn phần (miễn 100% học phí) trong 4 năm học (sẽ xét lại từng năm theo kết quả học tập) cho Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đối tượng đăng ký là học sinh THPT có điểm sàn xét tuyển theo điểm thi THPT 2023 là 26 điểm.

Trường sẽ cấp học bổng khuyến tài cho thí sinh có tổng điểm thi THPT 2023 (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng) của 3 môn xét tuyển từ 26 điểm trở lên, cứ mỗi điểm 1 triệu đồng/1 điểm. Mỗi ngành tối đa 1 thí sinh.                                          

Những thí sinh đáp ứng đủ điều kiện: thí sinh thuộc trường chuyên, năng khiếu; 50% nữ học 10 ngành kỹ thuật (*); 25% nữ học 8 ngành kỹ thuật (**) sẽ được cấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên bằng 50% học phí. Các học kỳ tiếp theo căn cứ vào kết quả học tập để xét giảm học phí. 

Năm 2023, trường dành 36 tỉ đồng để cấp học bổng cho sinh viên. Gia đình có con thứ hai trở đi học tại trường sẽ giảm 20% học phí trong toàn khóa học.

Chi tiết các ngành học tại trường như sau:

Danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 8.

Danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 9.

Danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 10.

Danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 11.

Danh sách các trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 12.

Năm 2023, Trường Đại học Hùng Vương TP HCM dự kiến tuyển 2.000 chỉ tiêu.

Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 3 phương thức

Năm 2023, Trường Đại học Hùng Vương TP HCM dự kiến tuyển 2.000 chỉ tiêu vào 11 ngành theo 3 phương thức xét tuyển.

Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển vào các ngành, gồm: xét kết quả học bạ (điểm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12); xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 4 phương thức

Trường đại học Công nghiệp TP HCM đã công bố phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023. Trường này tuyển sinh cả nước với những thí sinh đã tốt nghiệp THPT và dự kiến tuyển hơn 8.000 sinh viên.

Có bốn phương thức xét tuyển vào các ngành, chuyên ngành đào tạo của trường cho cả hai cơ sở đào tạo (trụ sở chính ở TP HCM và phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi). Nhà trường xét tuyển theo 13 tổ hợp môn.

Các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng (dự kiến 10% chỉ tiêu).

Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (dự kiến 30% chỉ tiêu).

Phương thức 3: Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (dự kiến 50% chỉ tiêu).

Phương thức 4: Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức năm 2023 (dự kiến 10% chỉ tiêu).

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 4 phương thức

 Năm học 2023, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển  gồm: Xét tuyển học bạ THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức năm 2023; Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Trong đó, chỉ tiêu dành cho từng phương thức xét tuyển cũng có điều chỉnh như: Tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM lên khoảng 20-30%. Xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của trường sẽ tăng lên khoảng 10-15%. Xét tuyển bằng học bạ THPT còn khoảng 30-35%, kèm theo xét tuyển học lực của thí sinh.

Cùng với đó, đối với các ngành như Công nghệ thực phẩm, Marketing... sẽ có thêm chỉ tiêu phụ để xét tuyển, các ngành khác xét tuyển bình thường như các năm. Số chỉ tiêu còn lại sẽ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xét tuyển theo 3 phương thức

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, trong năm 2023, trường xét tuyển theo 3 phương thức, phần lớn chỉ tiêu dành cho xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Trường dành từ 50% đến 95% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả thi THPT và từ 5% đến 50% cho hình thức xét tuyển theo học bạ. Tùy theo ngành, tỉ lệ của từng phương thức này có thể thay đổi cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu theo quy định.

Dự kiến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) ở phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT là tổng điểm của 3 môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên ở mức từ 15-20 điểm tùy từng ngành đào tạo.

Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với khối ngành Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ GDĐT.

Phương thức 2 là xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Phương thức 3 là xét tuyển theo học bạ lớp 12. Ở các phương thức xét học bạ THPT (phương thức 2 và phương thức 3), tổng điểm của 3 môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đạt từ 18,0 điểm.

Đối với khối ngành Sức khoẻ, điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên và học lực lớp 12 xếp từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.

Thí sinh sẽ được nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến trên website của trường.


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ 8h ngày 17/7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo kế hoạch chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

Công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi