CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh năm 2023

08:46 - 12/01/2023

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Y tế công cộng thông báo các nội dung tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 1.

Trường Đại học Y tế công cộng

Cụ thể, ngành tuyển sinh, dự kiến chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển:

STT

Mã ngành

NGÀNH

Dự kiến
chỉ tiêu

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1

2

3

4

7720701
Cử nhân Y tế công cộng
190
B00
B08
D01
D13
2
7720601
Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
215
B00
B08
A01
D07
3
7720401
Cử nhân Dinh dưỡng
120
B00
B08
D01
D07
4
7760101
Cử nhân Công tác xã hội
45
B00
C00
D01
D66
5
7720603
Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng
130
B00
A00
D01
A01
6
7510406
Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường
50
B00
A00
D01
D07
7
7460108
Cử nhân Khoa học dữ liệu
55
B00
A00
A01
D01

 

 

Tổng

805

 

 

 

 

A00: (Toán – Vật lý – Hóa học);  A01: (Toán – Vật lý – Tiếng Anh); B00: (Toán – Hóa học – Sinh học);  B08: (Toán – Sinh học – Tiếng Anh); C00: (Ngữ Văn – Lịch sử – Địa lý); D01: (Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh); D07: (Toán – Hóa học–Tiếng Anh); D13: (Ngữ văn – Sinh học– Tiếng Anh); D66: (Ngữ văn- Giáo dục công dân – Tiếng Anh)

Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh sau:

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh năm 2023 - Ảnh 3.

Tiêu chí và các mốc thời gian xét tuyển cụ thể sẽ được thông báo chính thức trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường tại cổng thông tin: https://tuyensinh.huph.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-chinh-quy-truong-dai-hoc-y-te-cong-cong/ (ban hành ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến tháng 4/2023).