Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho sĩ quan phục viên đã được trợ cấp một lần

24/09/2023 19:37

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho sĩ quan phục viên đủ 15 năm phục vụ Quân đội đã được trợ cấp một lần.

Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Đối tượng là sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội trước đây đã được xét hưởng trợ cấp 01 lần, tuy nhiên mức hưởng thấp. Đề nghị nghiên cứu ban hành chế độ chính sách trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng.

Về nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, Bộ Quốc phòng  trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật thì sĩ quan khi thôi phục vụ quân đội nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ bệnh binh hoặc chuyển ngành, thì giải quyết phục viên, khi phục viên được xét hưởng trợ cấp một lần theo số năm công tác trong quân đội, không quy định sĩ quan phục viên được hưởng trợ cấp hằng tháng. 

Mặt khác, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, quân nhân khi thôi phục vụ tại ngũ, một trong những điều kiện để được hưởng lương hưu hằng tháng đó là phải có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên.

Bên cạnh đó, những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011).

Theo đó, sĩ quan tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hằng tháng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng nếu đủ điều kiện theo quy định.

Việc quy định điều kiện hưởng, mức hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan phục viên và chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ; bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng bảo đảm ngân sách của Nhà nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi