CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị bổ sung chế độ đối với người có công đã phục viên, xuất ngũ gặp khó khăn

04:20 - 23/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị bổ sung chế độ đối với người có công đã phục viên, xuất ngũ gặp khó khăn.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung: “Cử tri đề nghị bổ sung một số chế độ, chính sách đối với những người có công trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc đã về phục viên xuất ngũ, mới được hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định 47, 142, 38, 62 của Thủ tướng Chính phủ, những người ở tuyến 01 biên giới phía Bắc sau ngày 30/4/1975,… 

Hiện nay, nhiều đồng chí có đến 5 năm, 10 năm ở chiến trường B, C, K, nhiều đồng chí có cuộc sống rất khó khăn, do không được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước”.

Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau: Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm, ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với những người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ). 

Theo đó, một trong những yếu tố để các đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng là thời gian công tác thực tế trong Quân đội, Công an, Cơ yếu (đối với các đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân) hoặc thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (đối với các trường hợp không phải là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân).

Việc quy định điều kiện về thời gian để hưởng chế độ tại các Quyết định nêu trên đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ, chính sách; phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước và khả năng bảo đảm của ngân sách Nhà nước. 

Các đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ theo các Quyết định nêu trên, ngoài chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; khi từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí. 

Đây là sự quan tâm, cố gắng rất lớn của Đảng, Nhà nước ta trong điều kiện kinh tế - xã hội đất nước hiện nay.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định./.