CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị sửa Luật Sĩ quan, nâng tuổi phục vụ tại ngũ

09:15 - 30/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị sửa Luật Sĩ quan, nâng tuổi phục vụ để phát huy kiến thức, kinh nghiệm.

Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị xem xét, đề xuất sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam phù hợp với sự phát triển của đất nước. 

Đặc biệt là xem xét nâng độ tuổi của lực lượng sĩ quan ở vị trí chỉ huy, sĩ quan cấp chiến lược, chiến thuật,... nhằm phát huy và tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, sức khỏe...

Theo Bộ Quốc phòng, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ Quốc phòng tiến hành sơ kết, tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và các văn bản liên quan để sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định (Văn bản số 17/TB-VPCP ngày 18/3/2022 của Văn phòng Chính phủ); Bộ Quốc phòng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐNĐ Việt Nam từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên đến cấp Bộ Quốc phòng; hiện tại, các đơn vị đang tiến hành tổng kết. 

Trên cơ sở kết quả tổng kết Luật Sĩ quan và lộ trình thực hiện chủ trương về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cho phù hợp, trong đó có tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan.