CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri về chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến

07:41 - 21/09/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Hồ Chí Minh về chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Cử tri quan tâm đến vấn đề chính sách chăm lo đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ”.

Về nội dung kiến nghị nêu trên,  Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị định, Quyết định về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong đó, có đối tượng là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hằng tháng (Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; 

Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương).

Việc quy định đối tượng và điều kiện để giải quyết các chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế nói chung; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương nói riêng đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thực hiện chính sách, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và khả năng đảm bảo của ngân sách Nhà nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành. 

Đây là chế độ, chính sách thể hiện sự quan tâm, ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với những người có thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện không có chế độ hàng tháng; không phải chế độ, chính sách áp dụng chung cho tất cả các đi tượng.