CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri về hỗ trợ hằng tháng cho quân nhân tham gia kháng chiến

05:51 - 21/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị hỗ trợ hằng tháng cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên, xuất ngũ.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Đề nghị xem xét hỗ trợ hàng tháng cho Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ trước đó đã nhận chế độ hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống do tuổi cao, sức yếu không còn sức lao động”.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên,  Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị định, Quyết định quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong đó, có đối tượng là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hằng tháng.

Việc quy định đối tượng và điều kiện để giải quyết các chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế nói chung; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương nói riêng đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định, Quyết định; phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và khả năng bảo đảm của ngân sách nhà nước; đồng thời, cân đối chung với mức hưởng của các nhóm đối tượng khác tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã ban hành.