CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị chế độ BHYT cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ

08:38 - 15/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị chế độ bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung: “Cử tri đề nghị nghiên cứu có chế độ bảo hiểm y tế đối với các quân nhân tham gia phục vụ quân đội là hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ trở về địa phương nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của nhà nước (hiện nay, có trường hợp gặp nhiều khó khăn, thường xuyên đau yếu, bệnh tật, không có đủ điều kiện để mua bảo hiểm y tế tự nguyện)”.

 Về kiến nghị nêu trên của cử tri TP Hà Nội, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, do ngân sách nhà nước đóng.

Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trở về địa phương tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 (trừ đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 điều này).

Việc kiến nghị bảo đảm chế độ chính sách bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ, Bộ Quốc phòng tiếp thu nội dung kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội; gửi đến Bộ Y tế và các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và khả năng bảo đảm của ngân sách nhà nước.