CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri về chính sách nhà ở công vụ trong toàn quân

12:06 - 05/02/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã bố trí ngân sách từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng khoảng 4.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 55 dự án nhà ở công vụ cho các đơn vị trong toàn quân.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: "Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm xem xét bố trí ngân sách đầu tư xây dựng nhà ở công vụ cho các đơn vị chưa được đầu tư xây dựng nhà ở công vụ trên địa bàn Quân khu 1 (13 đơn vị) và đầu tư xây dựng thêm nhà ở công vụ cho các đơn vị...":

Đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 55 dự án nhà ở công vụ

Bộ Quốc phòng trả lời như sau: Trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Ngày 30/5/2020, Bộ Quốc phòng đã có Kế hoạch số 1896/KH-BQP về việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn đến năm 2030 trong Bộ Quốc phòng với quy mô đầu tư là 11.515 căn hộ, nhu cầu kinh phí khoảng 8.125 tỷ đồng. 

Căn cứ khả năng đảm bảo của nhà nước cho Bộ Quốc phòng, trong kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2021-2025, Bộ Quốc phòng đã bố trí ngân sách từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng khoảng 4.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 55 dự án nhà ở công vụ cho các đơn vị trong toàn quân.

Sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở công vụ cho các đơn vị trong toàn quân

Trong giai đoạn tiếp theo, căn cứ khả năng đảm bảo của ngân sách nhà nước cho quốc phòng và nhu cầu đầu tư của các đơn vị, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở công vụ cho các đơn vị trong toàn quân (trong đó bao gồm các đơn vị trên địa bàn Quân khu 1) theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng nhà ở công vụ.

Đối với nội dung: "...hằng năm, bố trí nguồn kinh phí cho cải tạo, nâng cấp các nhà ở công vụ đã được đầu tư, bảo đảm an toàn cho người sử dụng": Chi phí bảo trì các nhà ở công vụ được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư số 68/2017/TT-BQP ngày 01/4/2017 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng; theo đó, toàn bộ chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì chất lượng của nhà ở công vụ nằm trong nội dung chi từ nguồn thu tiền thuê nhà ở công vụ (không thuộc nội dung chi của ngân sách nhà nước hàng năm).