CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Quốc phòng trả lời về chính sách đối với người đang công tác trên quần đảo Trường Sa

05:26 - 21/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị chính sách đối với cán bộ, công chức, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trên quần đảo Trường Sa.

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị chính sách cho đối tượng công tác ở Trường Sa - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung:

Đề nghị quan tâm có chính sách đối với cán bộ, công chức, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trên quần đảo Trường Sa và người thân của họ để họ an tâm công tác và có chính sách tạo điều kiện việc làm, chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ và công chức, người lao động công tác tại huyện Trường Sa sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm về lại đất liền.

Về kiến nghị nêu trên của cử tri, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ thì quản lý nhà nước về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức nói chung thuộc Bộ Nội vụ.

Vì vậy, kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách đối với cán bộ, công chức đang sinh sống, làm việc tại các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và sau khi kết thúc nhiệm kỳ về đất liền, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa chuyển đến Bộ Nội vụ để nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về chế độ, chính sách đối với quân nhân (Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ) công tác tại quần đảo Trường Sa, DK1, trong những năm qua Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, hậu phương quân đội; nhất là, chế độ chính sách đối với các đối tượng đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển, đảo... góp phần ổn định hậu phương gia đình, động viên bộ đội khắc phục các khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đối với các vấn đề bất cập và ý kiến của cử tri liên quan đến chính sách đối với các đối tượng nêu trên, hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất phù hợp với chủ trương cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 28 khóa XII và đặc thù hoạt động quân sự.