CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị giảm tiêu chuẩn cận thị gọi nhập ngũ

14:32 - 28/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị giảm tiêu chuẩn cận thị gọi nhập ngũ từ 1,5 diop xuống 2 diop.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung:

“Hiện nay, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ mắc các tật khúc xạ về mắt có độ cận từ 1,5 diop trở lên chiếm tỷ lệ cao. Đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, sửa đổi tiêu chuẩn nhập ngũ đối với công dân bị tật khúc xạ cận thị quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng theo hướng tăng tiêu chuẩn mức độ cận thị từ “1,5 diop” thành “02 diop” và sửa lại như sau:

 “Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 02 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS” để tránh lãnh phí nguồn lực của địa phương và phù hợp với sức khỏe hiện nay của thanh niên trong diện tham gia nghĩa vụ quân sự”.

Cần nghiên cứu, sửa đổi quy định tiêu chuẩn nhập ngũ đối với công dân bị tật khúc xạ cận thị cho phù hợp

Theo Bộ Quốc phòng, hoạt động của người chiến sĩ trong môi trường quân sự mang tính đặc thù, cường độ cao; hằng ngày, hằng tuần, chiến sĩ phải tham gia huấn luyện quân sự, diễn tập thực binh, sử dụng vũ khí khí tài, trang thiết bị khi huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong đó bắn súng là hoạt động đặc trưng nhất của người chiến sĩ; ngoài ra còn có các hoạt động rèn luyện về thể chất, hoạt động tác chiến ban ngày, ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết, địa bàn rừng núi, trên không, trên biển. 

Như vậy, trong môi trường Quân đội đòi hỏi người chiến sĩ luôn phải có thị lực tốt mới đáp ứng được yêu cầu huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Yêu cầu cao về thị lực là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá, phân loại sức khỏe đối với công dân nhập ngũ, nhằm đảm bảo người chiến sĩ có đủ điều kiện thị lực tốt để hoạt động trong môi trường quân sự.

Theo đó, tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (Thông tư số 148/2018/TT-BQP), quy định: “Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS”. 

Nếu gọi nhập ngũ những công dân mắc tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop hoặc viễn thị sẽ khó khăn đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động quân sự của người chiến sĩ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc như cử tri phản ánh và thực tiễn hiện nay tỉ lệ thanh niên mắc tật khúc xạ về mắt chiếm tỉ lệ lớn và ngày càng tăng, nhất là những thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, thanh niên ở các thành thị. 

Do vậy, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ trong Quân đội và phù hợp với sức khỏe của thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ cần nghiên cứu, sửa đổi quy định tiêu chuẩn nhập ngũ đối với công dân bị tật khúc xạ cận thị cho phù hợp.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiên cứu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA, Thông tư số 148/2018/TT-BQP và các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện pháp luật về NVQS cho phù hợp, sát với thực tiễn và bảo đảm pháp luật NVQS được thực hiện nghiêm minh.

Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung thực hiện Luật NVQS, không để vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, để pháp luật về NVQS được thực thi nghiêm túc, phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực tại địa phương.