Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở kiểm điểm đơn vị, cá nhân

23/06/2024 07:47

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp của Sở Y tế.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở kiểm điểm đơn vị, cá nhân

Theo kết luận thanh tra, từ 15/6/2021 đến hết 30/11/2023, Sở Y tế Yên Bái đã thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính (đã ban hành, ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ); chấp hành tốt quy định về công khai thông tin địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.

Hàng năm, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của tỉnh.

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị Bộ Y tế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái và Trang Thông Sở Y tế.

Tuy nhiên, trong thời kỳ thanh tra, Sở Y tế còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Có văn bản” triển khai nhiệm vụ về thủ tục hành chính chưa đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái.

Việc kiểm tra còn lồng ghép, chưa có cuộc kiểm tra riêng về giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Một số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm có sai sót về địa chỉ.

Thanh tra tỉnh Yên Bái xác định nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khuyết điểm là do các văn bản hướng dẫn về thủ tục hành chính quy định tại nhiều văn bản gây khó khăn trong việc nghiên cứu, rà soát, triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, công chức đầu mối làm công tác cải cách hành chính phải kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn khác nhau nên việc tham mưu về triển khai chỉ đạo nhiệm vụ chung về thủ tục hành chính còn chưa đầy đủ.

Ngoài ra, công chức giải quyết thủ tục hành chính chưa cập nhật kịp thời địa chỉ tổ dân phố của tổ chức, cá nhân do sắp xếp, phân lại tổ dân phố tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở hạn chế được chỉ ra, Thanh tra tỉnh đề nghị, Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đơn vị, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu.

Đề nghị Sở Y tế thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. 

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cho cá nhân tổ chức và doanh nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện rà soát lại toàn bộ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và điều chỉnh nội dung (địa chỉ) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đã sai sót./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi