Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã

18/06/2024 13:02

(Chinhphu.vn) - Thanh tra huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Thọ Diên trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2023.

Công tác xử lý đơn thư còn hạn chế

UBND xã Thọ Diên đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và PCTN đã cơ bản được quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, bám sát chỉ đạo của cấp trên và quy định của pháp luật; góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn xã.

Công tác PCTN tiêu cực đã được UBND xã quan tâm triển khai, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp gắn với tình hình địa phương; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như công khai ngân sách xã, công khai việc huy động các khoản đóng góp của Nhân dân, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý đất đai, xây dựng văn hóa công sở, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính đạt được kết quả khả quan, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu về công tác PCTN tiêu cực.

Tuy nhiên, Thanh tra huyện Thọ Xuân cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC và kiến nghị phản ánh còn hạn chế, chưa được theo dõi và chỉ đạo sát sao. Chưa bố trí trang thiết bị và phương tiện cho phòng tiếp dân theo quy định tại Điều 10, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Chưa thực hiện việc niêm yết các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và kiến nghị phản ánh là vi phạm khoản 2, Điều 24, Luật Tiếp công dân. Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN tiêu cực, chưa tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện trách nhiệm trong kế hoạch PCTN; công tác lưu trữ hồ sơ tuyên truyền về pháp luật về PCTN chưa được quan tâm thực hiện. Việc công khai minh bạch trong ngân sách, UBND xã chưa kiểm tra và yêu cầu Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học báo cáo quyết toán và chưa công khai quyết toán thu chi theo hướng dẫn của Công văn 884/UBND-TCKH ngày 19/5/2020 của UBND huyện Thọ Xuân.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi và Quỹ Khuyến học UBND xã đã lên định mức chỉ tiêu đưa vào phương án thu là chưa đúng theo quy định tại Công văn 884/UBND-TCKH ngày 19/5/2020 của UBND huyện Thọ Xuân.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể

Báo Thanh tra thông tin, ngoài ra, UBND xã Thọ Diên ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công của xã năm 2023 khi chưa lấy ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn cơ quan trước khi ban hành và không có hồ sơ công khai đến cán bộ, công chức xã theo quy định tại Điểm b, Khoản 9, Điều 3, Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC[1]BNV ngày 30/5/2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. Công tác minh bạch trong quản lý sử dụng đất, UBND xã Thọ Diên chưa niêm yết công khai các quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồ án điều chỉnh quy hoạch, bản đồ quy hoạch tại trụ sở HĐND và UBND xã là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 48, Luật Đất đai năm 2013.

Việc UBND xã Thọ Diên không lập phương án, công khai và đấu giá quỹ đất công ích, không lập hợp đồng thuê đất là chưa thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 5, pháp lệnh 34/2007/PL UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định tại Khoản 1 Điều 118 và Điều 119 Luật Đất đai năm 2013. Việc quản lý và sử dụng đất công ích chưa phù hợp với Quyết định số 7710/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích tại xã Thọ Diên.

Về thực hiện cải cách hành chính, việc luân chuyển hồ sơ chưa lập phiếu kiểm soát để theo dõi quá trình giải quyết; lưu trữ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả còn chưa đầy đủ. UBND xã Thọ Diên chưa hoàn thành việc thu hồi số tiền hỗ trợ theo Kết luận số 254/KL-TTr ngày 24/11/2020 và Kết luận số 96/KL-TTr ngày 6/5/2022 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Những khuyết điểm, hạn chế nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Thọ Diên và các công chức chuyên môn có liên quan. Thanh tra huyện Thọ Xuân kiến nghị Đảng ủy, HĐND xã Thọ Diên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát đối với UBND xã trong việc quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết quyết KNTC và PCTN. Kiến nghị UBND xã, Chủ tịch UBND xã Thọ Diên tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan và đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và PCTN trên địa bàn xã. Tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện thủ tục hành chính về hòa giải tranh chấp đất đai, thiết lập hồ sơ và lưu trữ đầy đủ theo quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, KNTC và PCTN theo quy định tại Thông tư 02/2021 của Thanh tra Chính phủ về chế độ báo cáo và yêu cầu của UBND huyện. Tổ chức rà soát lại quỹ đất công ích trên địa bàn xã, kịp thời báo cáo UBND huyện để điều chỉnh quỹ đất công cho đúng hiện trạng đang sử dụng. Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra và tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 104, Luật Thanh tra về việc thực hiện kết luận thanh tra.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi