Thanh tra chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

23/06/2024 11:11

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã kiến nghị xử lý kỷ luật 09 tổ chức, 28 cá nhân; chuyển 04 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Thanh tra chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Thanh tra kiến nghị xử lý kỷ luật 09 tổ chức, 28 cá nhân; chuyển 04 vụ việc sang cơ quan điều tra

Theo đó, trong công tác thanh tra hành chính, ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức được 32 cuộc thanh tra tại 54 địa phương, đơn vị (trong đó có 20/51 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 12 cuộc thanh tra đột xuất), kết thúc 27 cuộc và ban hành kết luận 15 cuộc.

Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học.

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh...

Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm hơn 1,9 tỷ đồng và gần 320.000m2 đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 1.300m2 đất… đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 514 triệu đồng.

Đặc biệt, qua thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật 09 tổ chức và 28 cá nhân; chuyển 04 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng tích cực theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định thu hồi ban hành từ năm 2023 trở về trước với 24 kết luận, đã thu hồi được 546 triệu đồng trên tổng số hơn 9,8 tỷ đồng.

Trong thanh tra chuyên ngành, thanh tra các sở đã tổ chức 124 cuộc thanh tra tại 248 tổ chức, cá nhân. 

Qua thanh tra đã phát hiện 39 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 39 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 517 triệu đồng; đã thu phạt vi phạm hành chính 512 triệu đồng/517 triệu đồng.

Tiếp hơn 900 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 902 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo (KNTC). 

Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp định kỳ và đột xuất 17 ngày với 85 lượt công dân (trong đó có 10 ngày không có công dân đăng ký); thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 54 lượt, còn lại các dở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp 763 lượt công dân.

Toàn tỉnh đã nhận và xử lý 687 đơn (143 đơn KN, 42 đơn TC và 502 đơn yêu cầu, kiến nghị, phản ánh); đã thụ lý 45 đơn thuộc thẩm quyền (37 đơn KN, 08 đơn TC)…

Ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 25/45 đơn (22/37 đơn KN, 3/8 đơn TC), trong đó qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích có 09 vụ việc đương sự rút đơn chấm dứt KN. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn tham mưu kiểm tra, rà soát và đề xuất hướng xử lý 4/4 vụ phức tạp, kéo dài.

Tổng số vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ là 28 vụ. Đến nay, đã kiểm tra, rà soát và đề xuất hướng xử lý được 25 vụ. 

Cụ thể: Đã ban hành văn bản trả lời và thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết 15 vụ; giải quyết dứt điểm 01 vụ; triển khai thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương 02 vụ; triển khai thực hiện theo bản án của tòa án 03 vụ; ban hành quyết định thu hồi hủy các quyết định giải quyết lần hai, lần đầu 02 vụ; thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo giải quyết KN tỉnh 02 vụ; đang kiểm tra, rà soát 03 vụ.

Tập trung thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng

Thực hiện nhiệm vụ công tác từ nay tới cuối năm, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các cấp, các ngành, thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

Qua thanh tra, kịp thời phát hiện nhân rộng mô hình mới, có hiệu quả; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, khắc phục kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, KNTC và phòng, chống tham nhũng.

Công tác thanh tra chuyên ngành sẽ tập trung trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành lĩnh vực quản lý và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và dư luận quan tâm…

Ngoài ra, tiếp tục chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất.

Thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc theo chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh…

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

Quan tâm củng cố, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tăng cường đối thoại với công dân để lắng nghe và vận động, thuyết phục cho dân hiểu và chấp hành pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp, kẻ xấu lợi dụng kích động.

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay khi mới phát sinh từ cơ sở. Quan tâm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, các quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật…

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi