CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Yêu cầu Giám đốc Sở tổ chức kiểm điểm, thực hiện kiến nghị tại kết luận thanh tra

08:48 | 12/05/2024

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm Sở Xây dựng trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Qua thanh tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

}