Thanh tra chuyển hồ sơ 10 vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra; yêu cầu kiểm điểm, xử lý Phó Giám đốc Sở

23/06/2024 11:12

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ, vụ việc của 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm, có giá thiết bị cung cấp chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào trong điều kiện bình thường, sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Thanh tra chuyển hồ sơ 10 vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra; yêu cầu kiểm điểm, xử lý Phó Giám đốc Sở- Ảnh 1.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ, vụ việc của 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã có Thông báo kết luận thanh tra số 771/TB-TTBT ngày 6/6/2024 về việc chấp hành các quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) trúng thầu trên địa bàn. 

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2022 và những nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra.

Kết luận đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm, có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu và Bộ luật Hình sự.

Đối với 3 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, cấu hình các thiết bị phòng học thông minh thuộc 3 gói thầu khi đưa vào phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị phòng học thông minh và kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư đều là cấu hình các thiết bị phòng học thông minh do Công ty AIC cung cấp tại một số tỉnh, thành trên toàn quốc.

Hồ sơ dự thầu của Công ty AIC có một số tiêu chí không đạt nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu vẫn chấm đạt, tạo điều kiện Công ty AIC trúng thầu; 3 gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào của Công ty AIC. 

Các thiết bị này đã được Công ty AIC mua trước khi trúng thầu và ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công ty AIC cung cấp không đúng theo hợp đồng về model, thông số kỹ thuật, xuất xứ nhưng Sở ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Cụ thể: Bảng tương tác có model ABVN87Pro, nhưng thực tế có model là ABVN387Pro; thiết bị kiểm tra, đánh giá có xuất xứ Singapore nhưng thực tế thiết bị không ghi xuất xứ hoặc ghi là xuất xứ China; loa và microphone có tần số 600 - 900HMz nhưng thực tế có tần số 801 - 825MHZ. Do vậy, có dấu hiệu vi phạm Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với 7 gói thầu tại Sở Y tế, hệ thống xử lý nước thải do Công ty TNHH Kubota Johkasou System - Nhật Bản ủy quyền cho Công ty AIC độc quyền bán sản phẩm tại thị trường Việt Nam. 

Đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho 6 công trình trạm xử lý nước thải tại các bệnh viện, đưa giá thiết bị này vào dự toán giá gói thầu. Sau khi thực hiện đấu thầu thì Công ty AIC trúng thầu tương đương với giá này.

Báo Thanh tra thông tin, một số tiêu chí được đưa vào hồ sơ mời thầu có khả năng làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu hồ sơ dự thầu của Công ty AIC có một số tiêu chí không đạt nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu vẫn chấm đạt, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu

Đáng chú ý, có 6/7 gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua vào của Công ty AIC. 

Do vậy, 6/7 gói thầu có dấu hiệu vi phạm Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (trừ gói thầu hệ thống xử lý chất thải rắn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận).

Đối với gói thầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, đơn vị đưa tiêu chí vào hồ sơ mời thầu có khả năng làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu; gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào của Công ty AIC, có dấu hiệu vi phạm Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Sở Y tế

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Thanh tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận về những tồn tại, thiếu sót khi triển khai thực hiện gói thầu hệ thống xử lý chất thải rắn; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng về những tồn tại, thiếu sót, vi phạm.

Đối với thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót khi triển khai thực hiện gói thầu, dừng hoạt động hệ thống xử lý rác thải nhưng không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khắc phục các thiết bị mà Công ty AIC cung cấp cho các trường trên địa bàn toàn tỉnh không đúng hợp đồng đã ký; Sở Y tế chỉ đạo tổ chức xử lý, khắc phục hệ thống xử lý rác thải tại Bệnh viện Đa khoa khu Nam Bình Thuận hiện đang dừng hoạt động.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ, vụ việc của 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm, có giá thiết bị cung cấp chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào trong điều kiện bình thường sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương nghiêm túc rút kinh nghiệm

 Ngày 4/5/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kết luận thanh tra số 2/KL-TTBT về trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Sở Công Thương.

Trong thời kỳ thanh tra, Sở Công Thương đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 6 quyết định công bố danh mục TTHC đều trễ thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, do tỉnh chưa ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tham mưu công bố danh mục TTHC, nên không có cơ sở xác định trách nhiệm của Sở Công Thương.

Kể từ ngày 18/4/2023, thời hạn tham mưu công bố danh mục TTHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là “chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày TTHC được bộ, ngành Trung ương cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia”. Do đó, 2/6 quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Công Thương tham mưu ban hành trễ hạn trong khoảng thời gian từ ngày 18/4/2023 đến ngày 30/11/2023 có trách nhiệm của Sở Công Thương.

Đồng thời, Sở Công Thương đã ban hành 8 quyết định phê duyệt quy trình điện tử để thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết không đảm bảo thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo quy định.

Nội dung công bố của một số lĩnh vực trên trang thủ tục hành chính của tỉnh chưa đúng. Cụ thể: Chưa công khai căn cứ pháp lý của TTHC, thành phần hồ sơ không nêu cụ thể là bản sao hay bản chính, nhiều thành phần hồ sơ yêu cầu 2 bản chính, chưa có sự thống nhất về thời gian thực hiện giữa nội dung cập nhật trên trang TTHC với quy định của pháp luật.

Trong thời kỳ thanh tra, Sở Công Thương chưa thực hiện được việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC do Sở Thông tin và Truyền thông chưa triển khai.

Một số hồ sơ các thủ tục chưa thực hiện quét (scan), cập nhật chưa đầy đủ, không đúng vị trí các thành phần hồ sơ; chưa cập nhật hoặc cập nhật kết quả giải quyết chưa đúng vị trí là không đúng quy định; cập nhật quá trình xử lý, giải quyết hồ sơ của một số thủ tục không đảm bảo thời hạn của từng bước theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử do Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Công Thương ban hành.

Các trường hợp phải thẩm tra, xác minh hồ sơ chưa được Sở Công Thương cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC; không cập nhật việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan lên hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định.

Nhiều hồ sơ thực hiện việc cập nhật chưa đầy đủ nội dung, tiến độ thông tin xử lý, thông tin chuyển xử lý đối với hồ sơ thực hiện theo quy trình liên thông giữa các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp. Hầu hết hồ sơ TTHC cập nhật quá trình xử lý, xác nhận kết quả hoàn thành vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC không đúng với ngày hoàn thành thực tế.

Đối với kiểm tra việc thực hiện TTHC, trong quá trình giải quyết hồ sơ còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Trong đó, lĩnh vực thương mại quốc tế trong hồ sơ giấy lưu tại đơn vị, thành phần hồ sơ yêu cầu nộp bản chính nhưng lại lưu bản sao; thành phần lưu dư, thiếu so với yêu cầu.

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, hồ sơ giấy lưu không đầy đủ thành phần hồ sơ; cập nhật, lưu trữ hồ sơ không đúng hình thức tiếp nhận; lưu một số bản chính một số tài liệu không đúng quy định.

Trong lĩnh vực kinh doanh khí, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bản LPG, không thực hiện việc đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định. Một số hồ sơ đầu vào có thành phần dư so với thành phần hồ sơ đã công bố trên trang thủ tục hành chính.

Đối với lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu), cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn 1 năm là không đúng theo quy định.

Qua kiểm tra thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương và thủ tục cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương cho thấy, có tình trạng một tổ chức, cá nhân phải thực hiện nhiều lần (2 lần trở lên) để giải quyết 1 thủ tục hành chính là không đúng theo trình tự.

Ngoài ra, căn cứ pháp lý cập nhật trên trang TTHC không đúng với giấy tiếp nhận hồ sơ; cập nhật trình xử lý, xác nhận kết quả hoàn thành vào hệ thống thông tin không đúng với ngày hoàn thành thực tế; tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực mà không ban hành quyết định ủy quyền là không đúng mẫu của Bộ Công Thương về quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực…

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý theo quy định đối với Phó Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, lãnh đạo các phòng được thanh tra, chỉ đạo các trưởng phòng tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý theo quy định đối với các cá nhân về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót. 

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi