CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại UBND thành phố, Cục Thuế, Sở Xây dựng, Sở TNMT, Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất...

08:09 | 18/05/2024

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Bạc Liêu và các đơn vị trực thuộc; Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất; Sở Xây dựng; Sở TNMT; Cục Thuế… là những sở, ngành, cơ quan, đơn vị bị nêu tên do liên quan tới những sai phạm xảy ra tại Dự án Khu dân cư Thiên Long.

}