CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kỷ luật Chi bộ Ngân hàng Nhà nước; Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng,...

10:59 - 08/11/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên quyết định kỷ luật khiển trách Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình.

Kỷ luật khiển trách Chi bộ Ngân hàng nhà nước tỉnh Điện Biên

Tại kỳ họp 29 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã xem xét, kết luận theo thẩm quyền một số nội dung; trong đó kết luận xử lý kỷ luật đối với những vi phạm của một số tổ chức đảng sau kiểm tra.

Kỳ họp đã xem xét thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên. Qua thẩm tra, xác minh, trao đổi, thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên nhận thấy: Trong vụ việc thiếu mất tiền xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phát hiện ngày 21/01/2020, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020 thuộc nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, có hành vi tráo đổi tiền trong kho quỹ nhằm mục đích chiếm đoạt, đánh bạc và bị xử lý hình sự.

Những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; 12 đảng viên có liên quan của chi bộ đã phải xử lý kỷ luật (bao gồm: khai trừ 01, cảnh cáo 02, khiển trách 9).

Tuy nhiên, Chi bộ đã chủ động phát hiện vi phạm, đảng viên và cán bộ công chức đã tích cực khắc phục hậu quả, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời nhận thức rõ những khuyết điểm, vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật, không gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và kết quả khắc phục hậu quả; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020 thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Điện Biên nghiêm túc phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên nhận thấy: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011-2016 thiếu kiểm tra, giám sát trong việc triển khai, thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2011-2013, dẫn đến một số tổ chức, đơn vị, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản như thủ tục lập hồ sơ dự án; đấu thầu; phê duyệt dự án; bố trí, thanh toán vốn; lập hồ sơ, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Những vi phạm nêu trên chưa gây thiệt hại về vật chất nhưng đã làm ảnh hưởng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên thống nhất yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và các cá nhân liên quan nghiêm túc phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, cá nhân trong nhiệm kỳ 2010-2015 liên quan đến việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Tập trung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến về chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024, dự kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tiến hành 05 cuộc kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng và 10 đảng viên, thực hiện 04 cuộc giám sát chuyên đề đối với 06 tổ chức đảng và 06 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành 05 cuộc kiểm tra đối với 07 tổ chức đảng, thực hiện giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng và 12 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên đối với các vụ việc phát sinh thuộc thẩm quyền.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, được dư luận xã hội quan tâm như công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ; quản lý đất đai; thực hiện các chương trình, dự án về xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đầu nhiệm kỳ; thực hiện quy chế làm việc; trách nhiệm nêu gương và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng xem xét, cho ý kiến về Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Ủy ban Kiểm tra giữa 2 kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kỳ 28 và kỳ 29) và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Kỷ luật Chi bộ Ngân hàng Nhà nước; Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng,... - Ảnh 3.

Kỷ luật Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ

Ngày 03/11/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp Kỳ thứ 24. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đinh Thanh Quang, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy: Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới, đồng chí Đinh Thanh Quang đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất lâm nghiệp, để xảy ra một số trường hợp chiếm đất lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Đinh Thanh Quang.

Cần kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Y tế

Thứ hai, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Y tế trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy, trong đó tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế thực hiện, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy:

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Y tế có khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, thiếu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ để một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị trường học và thiết bị y tế.

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2010-2015 và một số cán bộ, đảng viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế. Liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trên còn có trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên khác.

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Y tế và các cá nhân có liên quan cần phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

Thứ ba, xem xét kết quả giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Y tế nhận thấy: Bên canh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình.

Thứ tư, xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đảng viên được kiểm tra có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý, sử dụng tài chính; trong việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ tỉnh và các đảng viên được kiểm tra nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình.

Thứ năm, cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã thông qua một số nội dung quan trọng khác.