CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND huyện

20:50 - 20/10/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định kỷ luật khiển trách đồng chí Nguyễn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà; bầu bổ sung nhân sự giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kỷ luật Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND; bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Ảnh 1.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp

Kỷ luật Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà

Ngày 19/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp kỳ thứ 17. Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét, kết luận một số nội dung:

Thứ nhất, xem xét, kết luận kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà, nhận thấy:

Đồng chí Nguyễn Huyến đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm trong việc cố ý kê khai không trung thực với tổ chức về lý lịch bản thân, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Huyến.

Bí thư, Chủ tịch huyện Đạ Tẻh còn một số hạn chế, khuyết điểm 

Thứ hai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét, kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tống Giang Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện còn một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị Quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng, chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI đối với đồng chí Hoàng Xuân Thùy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng nghiệp vụ 2, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng./.