CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

12:25 - 25/10/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

Kỷ luật khiển trách Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Ngày 24/10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, đã tiến hành Kỳ họp thứ 19. Ông Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển và ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. 

Những vi phạm của Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Cũng tại kỳ họp, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu, ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm của Chi bộ; thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. 

Ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Những vi phạm của ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ban Giám đốc mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm

Theo TTXVN, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang được UBND tỉnh thành lập năm 2012. Từ ngày 1/4/2018, Quỹ hoạt động độc lập, nhưng đang tồn tại nhiều bất ổn gây bức xúc dư luận. 

Theo Báo cáo số 422 ngày 24/4/2023 của Sở Tài chính tỉnh An Giang: Hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang còn rất nhiều tồn tại, hạn chế trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục. 

Trong đó, Ban giám đốc và người lao động mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, uy tín bị giảm sút, để người lao động có đơn thư khiếu nại kéo dài trong nhiều năm, dẫn đến chia rẽ, bè phái trong nội bộ đơn vị. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng đa số đều chậm.

Đề nghị kỷ luật Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân An

Cũng tại Kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu về thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Phước, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An, thị xã Tân Châu.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An, ông Nguyễn Văn Phước đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện công trình đầu tư; quản lý, sử dụng tài chính; lãnh đạo, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Tân An. 

Ông Nguyễn Văn Phước đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của ông Nguyễn Văn Phước được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xác định là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Phước.

* Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên tiếp tục phát huy ưu điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra./.