CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kỷ luật Chủ tịch MTTQ, Giám đốc Sở, nguyên Giám đốc Sở

18:00 - 12/10/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai; khiển trách Giám đốc và nguyên Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai; Cảnh cáo nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Gia Lai.

Thi hành kỷ luật Chủ tịch MTTQ và Giám đốc Sở LĐTBXH  - Ảnh 1.

Kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Ngày 10/10/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị lần thứ Mười ba để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, căn cứ kết quả kiểm tra và kết quả thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên thuộc thẩm quyền, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thảo luận và nhận thấy trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ tài khoản cơ quan giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 01 năm 2020, đồng chí Trần Thị Hoài Thanh đã có những vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Trần Thị Hoài Thanh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ tài khoản cơ quan (từ tháng 02 năm 2020), đồng chí RCom Sa Duyên đã có những vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm dự án phần mềm công nghệ thông tin tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí RCom Sa Duyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kỷ luật Cảnh cáo nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

Với vai trò là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, đồng chí Nguyễn Tư Sơn có những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về mua sắm các dự án và quản lý, sử dụng các phần mềm tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Tư Sơn, nNguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

Kỷ luật Cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai

Với vai trò là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ tài khoản Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Điềm đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc Kế toán Cơ quan chiếm dụng tiền từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng theo quy định.

Kỷ luật Trưởng phòng; đề nghị xem xét, quyết định đối với Giám đốc Sở, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức kỳ họp lần thứ 36. Đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì kỳ họp. 

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng: Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông và các đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy các tổ chức đảng nêu trên chưa thực hiện tốt Quy chế làm việc; thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao, dẫn đến không kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Xem xét tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với 04 tổ chức đảng (Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông) và 08 đảng viên.

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khắc phục các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Võ Như Minh Quang, Trưởng phòng Chính sách xã hội, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các đồng chí: Trần Thị Hoài Thanh, Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; RCom Sa Duyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Thực hiện quy trình xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Tư Sơn, Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

Thứ hai, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy trong thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát cao điểm, với vai trò là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí đã cùng với tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, của tỉnh về việc vận động các đơn vị, cá nhân tham gia hỗ trợ để giúp đỡ, chăm lo đời sống nhân dân gặp khó khăn, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đồng chí Hồ Văn Điềm đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc Kế toán Cơ quan chiếm dụng tiền tiếp nhận để sử dụng vào mục đích cá nhân. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Liên quan đến vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và đồng chí Đinh Thị Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai./.