Kỷ luật Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số; khai trừ Đảng Trưởng phòng KHTC Sở GDĐT

03/10/2023 05:37

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Đinh Thị Giang, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình kỷ luật đồng chí Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hòa Bình bằng hình thức khiển trách.

Kỷ luật khiển trách Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hòa Bình

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã chủ trì kỳ họp thứ 23, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét, kết luận thi hành kỷ luật đối với Chi ủy, Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Xổ số kiến thiết Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đồng chí Bí thư Chi bộ.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi ủy chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đồng chí Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đồng chí Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hòa Bình bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, ngày 30/8/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã tiến hành kỳ họp thứ 22, khóa XVIl. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy, Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ.

Qua xem xét kết quả kiểm tra cho thấy: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; 2015-2020; 2020 – 2025, Chi ủy chi bộ và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối chiếu với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng.

Cũng tại kỳ họp thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét kết luận giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với các đồng chí đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình; Đảng bộ huyện Lạc Sơn; giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cơ bản nhất trí với các nội dung trong tờ trình và báo cáo của các đoàn giám sát tại kỳ họp.

Trên cơ sở những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân được chỉ ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịp thời thực hiện khắc phục ngay các hạn chế, khuyểt điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết quả khắc phục xong trước ngày 30/10/2023.

Kỷ luật Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở GDĐT - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh UBKT Tỉnh ủy Gia Lai

Kỷ luật khai trừ Đảng nguyên Trưởng phòng; đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 37. Đồng chí Thái Thanh Bình. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, qua xem xét kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đồng chí Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay là đảng viên Chi bộ 8, Đảng bộ phường Hoa Lư (TP. Pleiku), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy: Các đồng chí nêu trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về pháp luật đấu thầu, mua sắm; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với Trương Quý Sửu; báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tư Sơn theo quy định.

Đồng thời, xem xét kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thiếu chỉ đạo kiểm tra, để cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng-chống dịch COVID-19.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan; đồng thời, chỉ đạo khắc phục đối với các hạn chế, khuyết điểm.

Kỷ luật khiển trách Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng xem xét kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với đồng chí Đinh Thị Giang, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ; làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Đinh Thị Giang.

Xem xét kết quả giám sát đối với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 02 đảng viên có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy: Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và các đảng viên có liên quan còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đảng viên được giám sát tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xây dựng kế hoạch khắc phục đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Xem xét kết quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê, kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Chư Sê, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê còn một số hạn chế, khuyết điểm cần kiểm điểm nghiêm túc. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tập trung khắc phục đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi