Kỷ luật 129 cấp ủy viên; củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra

15/04/2024 15:56

(Chinhphu.vn) - Trong Quý I, UBKT các tỉnh Đông Nam Bộ đã kỷ luật 129 cấp ủy viên; tiến hành củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra; cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền…

Kỷ luật 129 cấp ủy viên; củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra- Ảnh 1.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra

UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2024 các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn VII. 

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực cấp ủy, UBKT các tỉnh, thành ủy, các đảng ủy thuộc khu vực Vụ Địa bàn VII; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương...

Các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn VII nằm trong khu vực Đông Nam Bộ, là vùng kinh tế năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm của cả nước; có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng. 

Tuy nhiên, đi đôi với việc phát triển kinh tế, thương mại - dịch vụ, thời gian qua, trên địa bàn xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vi phạm tại các dự án điện năng lượng, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Nhiều địa phương còn tồn đọng các dự án đầu tư xây dựng không đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư, dẫn đến vướng mắc về pháp lý, dự án kéo dài, đến nay chưa xử lý, giải quyết, gây lãng phí đất đai, nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, gây dư luận xấu; phát sinh tình hình kê khai tài sản, thu nhập chưa đảm bảo quy định…

Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong Quý I/2024, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cơ bản hoàn thành việc chỉ đạo, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến Công ty AIC… 

UBKT các cấp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát; củng cố, kiện toàn nhân sự UBKT, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra; cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền…

Kỷ luật 129 cấp ủy viên; củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra- Ảnh 2.

Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VII trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Kỷ luật 129 cấp ủy viên

Cấp ủy các cấp kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 415 tổ chức đảng và 749 đảng viên (có 186 cấp ủy viên); kết luận có 10 tổ chức đảng và 10 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra; có khuyết điểm, vi phạm 09 tổ chức đảng và 09 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 02 đảng viên. 

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 07 tổ chức đảng và 19 đảng viên (có 6 cấp ủy viên); kết luận có 07 tổ chức đảng và 19 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 15 đảng viên. 

Giám sát chuyên đề 125 tổ chức đảng và 354 đảng viên (có 98 cấp ủy viên); kết luận 04 tổ chức đảng và 07 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết tố cáo đối với 04 đảng viên...

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 31 tổ chức đảng và 125 đảng viên (có 71 cấp ủy viên); kết luận có 25 tổ chức đảng và 112 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng và 63 đảng viên.

Kiểm tra 231 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 93 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật. Kiểm tra thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh 39 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 238 tổ chức đảng và 1.321 đảng viên. 

Giám sát chuyên đề 131 tổ chức đảng và 246 đảng viên (có 115 cấp ủy viên); kết luận 31 tổ chức đảng và 23 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Giải quyết đơn thư tố cáo đối với 20 đảng viên,..

Trong Quý I/2024, cấp ủy, UBKT các cấp xem xét, thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng (khiển trách 14, cảnh cáo 3) và 650 đảng viên, trong đó có 129 cấp ủy viên (khiển trách 395, cảnh cáo 152, cách chức 07, khai trừ ra khỏi Đảng 96 trường hợp); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 02 tổ chức và 03 đảng viên. 

Tiếp nhận 512 đơn thư phản ánh, đã thành lập đoàn giải quyết 17 đơn phản ánh đảng viên...

Kỷ luật 129 cấp ủy viên; củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra- Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác giám sát thường xuyên còn hạn chế dẫn tới nhiều đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật

Bên cạnh những kết quả đạt được, công các kiểm tra, giám sát của một số đơn vị thuộc Vụ Địa bàn VII vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn bị động, để UBKT Trung ương chỉ đạo thực hiện. 

Công tác giám sát thường xuyên còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện vi phạm của các tổ chức đảng, cá nhân để nhắc nhở, chấn chỉnh dẫn đến nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; chưa chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề. 

Một số trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật, cấp ủy và UBKT tỉnh ủy, thành ủy xử lý còn chậm, để đảng viên đã chấp hành án nhưng chưa bị khai trừ ra khỏi Đảng; còn xảy ra việc xử lý kỷ luật đảng viên chưa tương xứng với lỗi phạm. 

Việc thực hiện các Thông báo kết luận, chỉ đạo của UBKT Trung ương còn chậm, chưa đầy đủ, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các dự án/gói thầu có sự tham gia của Công ty AIC và hệ sinh thái của một số ban thường vụ, UBKT tiến độ còn chậm…

Tại Hội nghị có 7 ý kiến phát biểu của đại diện thường trực cấp ủy, thường trực UBKT các địa phương, đơn vị làm rõ thêm những kết quả đạt được và trao đổi các bài học kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những vấn đề liên quan đến việc kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến Công ty AIC, Việt Á, FLC; khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập…

Kỷ luật 129 cấp ủy viên; củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra- Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Tập trung hoàn thành xử lý đảng viên có vi phạm liên quan đến AIC

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn VII đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị trong năm 2024. Đồng thời đánh giá cao các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ Quý II/2024, đồng chí Nguyễn Văn Quyết đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp ủy thuộc Vụ Địa bàn VII, cần phát huy các kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục các khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC. 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT. 

Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

UBKT các cấp tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. 

Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ chuyên sâu, phương pháp công tác khoa học. 

Thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư sau khi được phê duyệt./.
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi