Kỷ luật 458 đảng viên; tập trung kiểm tra, xử lý các sai phạm liên quan đến FLC, AIC

13/04/2024 09:18

(Chinhphu.vn) - Trong Quý I, các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn III, UBKT Trung ương đã kỷ luật 9 tổ chức đảng và 458 đảng viên; Quý II sẽ tập trung rà soát, kiểm tra, kết luận xử lý các sai phạm có liên quan đến các dự án, gói thầu của Tập đoàn FLC, AIC.

Kỷ luật 458 đảng viên; tập trung kiểm tra, xử lý các sai phạm liên quan đến FLC, AIC- Ảnh 1.

Các đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Kỷ luật 09 tổ chức đảng và 458 đảng viên

Ngày 12/4, tại tỉnh Nghệ An, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn III. Các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho biết: Vụ Địa bàn III được UBKT Trung ương giao theo dõi 22 đơn vị (trong đó có 07 tỉnh, thành phố và 2 Ban Đảng Trung ương; 3 Đảng đoàn; 4 Ban cán sự đảng; 5 Đảng ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). 

Hội nghị giao ban được tổ chức nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; trao đổi kinh nghiệm, thống nhất về phương thức, cách làm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Vụ Địa bàn III với các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III đã báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát Quý I của các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn III: Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt đồng bộ, đầy đủ các văn bản của Đảng, của cấp ủy và UBKT các cấp theo chương trình, kế hoạch, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. 

Cấp ủy các cấp đã chủ động ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảngđể tổ chức thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Quý I/2024, các ủy các cấp đã kiểm tra 732 tổ chức đảng, 750 đảng viên; qua kiểm tra phát hiện 18 tổ chức đảng và 39 đảng viên có vi phạm. 

Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 17 tổ chức đảng, 67 đảng viên. Giám sát chuyên đề 812 tổ chức đảng, 1.036 đảng viên. 

Qua giám sát phát hiện 11 tổ chức đảng và 15 đảng viên có vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng. 

Việc thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp và chi bộ trong địa bàn được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 09 tổ chức đảng và 458 đảng viên (trong đó, cấp ủy viên các cấp là 72) bằng các hình thức kỷ luật: Khiển trách 351; cảnh cáo 67; cách chức 18; khai trừ ra khỏi Đảng 22 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 61 tổ chức đảng và 273 đảng viên; kết luận 43 tổ chức đảng và 194 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng. 

Kiểm tra 713 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kiểm tra tài chính đảng đối với 01 ban thường vụ tỉnh ủy; kiểm tra thu, nộp và sử dụng đảng phí 549 tổ chức đảng và 4.432 đảng viên. 

Giám sát 863 tổ chức đảng và 1.015 đảng viên. Giải quyết tố cáo 17 đảng viên và 1 tổ chức đảng. Giải quyết 2 đơn khiếu nại kỷ luật đảng…

Kỷ luật 458 đảng viên; tập trung kiểm tra, xử lý các sai phạm liên quan đến FLC, AIC- Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương phổ biến, quán triệt một số nội dung quy định về việc giám sát thường xuyên địa bàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương đã phổ biến, quán triệt quy định về công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên địa bàn. 

Hoạt động giám sát thường xuyên được thống nhất cao trong nhận thức và chuyển biến rõ nét trong hành động cụ thể của mỗi cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên. 

Tuy nhiên, việc giám sát thường xuyên ở các đơn vị trong địa bàn chưa đồng đều; có nơi việc mời cán bộ địa bàn dự họp chưa thành nề nếp, chưa đi vào trọng tâm, thực chất, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng hiện nay. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã triển khai Quy định 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Hội nghị giao ban đã có 07 tham luận tập trung vào các vấn đề: Kiểm soát tài sản thu nhập, giải quyết các vấn đề điểm nóng khiếu nại kéo dài, công tác luân chuyển cán bộ…

Kỷ luật 458 đảng viên; tập trung kiểm tra, xử lý các sai phạm liên quan đến FLC, AIC- Ảnh 3.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Kiểm tra, kết luận xử lý các sai phạm có liên quan đến các dự án, gói thầu của FLC, AIC 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các địa phương, đơn vị thuộc Vụ Địa bàn III và tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, thiếu sót để khắc phục trong thời gian tới. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II/2024, đồng chí Hoàng Văn Trà yêu cầu các đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT; xử lý dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, rà soát, kiểm tra, kết luận xử lý các sai phạm có liên quan đến các dự án của Tập đoàn FLC, dự án/ gói thầu của Công ty Cổ phẩn tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị thành viên. 

Quan tâm công tác giám sát thường xuyên và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. 

Tiến hành kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2024. Giám sát thường xuyên kịp thời, đôn đốc việc triển khai thực hiện kiểm điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và các nội dung khác theo yêu cầu của UBKT Trung ương tại các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đã ban hành. 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cấp trên và của cấp mình với tinh thần phải “đeo bám ráo riết”. Thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, nhất là thông báo sau các kỳ họp. 

Quan tâm thực hiện công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ; tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra…

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

Hướng dẫn TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Hướng dẫn TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ 8h ngày 17/7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi