Kỷ luật Cảnh cáo nguyên Bí thư, Chủ tịch xã, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường

29/03/2024 13:44

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Hoàng Văn Xuân nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Lê Văn Thuận, đảng viên, công chức xã Vĩnh Chấp.

Kỷ luật Cảnh cáo nguyên Bí thư, Chủ tịch xã, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường

Kỷ luật Cảnh cáo nguyên Chủ tịch xã Hoàng Văn Xuân; công chức địa chính Lê Văn Thuận

Dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã họp kỳ thứ 31 xem xét kỷ luật tổ chức, cá nhân.

Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh và các đồng chí có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy Đảng ủy xã Vĩnh Chấp nhiệm kỳ 2000-2005 và nhiệm kỳ 2015-2020 có một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã, các đồng chí có liên quan gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Lương, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ xã, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2001-2006; đồng chí Hoàng Văn Xuân, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2001-2006, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ xã, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Lê Văn Thuận, đảng viên, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường của UBND xã Vĩnh Chấp đã có các vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện việc xét duyệt, đề nghị giao đất không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Xét tính chất, nội dung, mức độ, hậu quả, nguyên nhân, hoàn cảnh vi phạm, căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 27/8/2021 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật:

-Khiển trách đối với Đảng ủy xã Vĩnh Chấp nhiệm kỳ 2015-2020

-Cảnh cáo đối với đồng chí Hoàng Văn Xuân

-Cảnh cáo đối với đồng chí Lê Văn Thuận.

Ngoài ra, Đảng ủy xã Vĩnh Chấp nhiệm kỳ 2000-2005 và Đồng chí Nguyễn Văn Lương có các vi phạm, khuyết điểm đến mức xử lý kỷ luật Cảnh cáo, tuy nhiên căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW đã hết thời hiệu kỷ luật nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không xử lý kỷ luật.

Xem xét kết quả giám sát Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét kết quả giám sát việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động số 21-Ctr/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII; việc kê khai tài sản, thu nhập đối với Đảng uỷ và các đồng chí lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải và các đồng chí lãnh đạo sở còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy và kê khai tài sản, thu nhập như: chưa ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy.

Tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ chậm so với yêu cầu đề ra; trong đó có dự án dang dở không tiếp tục triển khai; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Một số dự án chưa hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng; công tác thẩm định, quản lý hồ sơ của các dự án đầu tư về giao thông trọng điểm do sở làm chủ đầu tư còn một số thiếu sót.

Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập chậm niêm yết bản kê khai, chưa lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai theo quy định; việc cập nhật, rà soát một số loại tài sản, thu nhập và thông tin về một số loại tài sản, thu nhập chưa đầy đủ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu Đảng ủy Sở Giao thông vận tải và các đồng chí được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng thời Ủy ban Kiểm tra Quảng Trị kiến nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tăng cường chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vường mắc để đẩy nhanh tiến độ kê khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm, sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả công trình./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi