Luân chuyển nhân sự Ủy ban Kiểm tra; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan tới AIC

17/04/2024 08:20

(Chinhphu.vn) - Trong Quý II/2024, các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ tập trung chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, khuyết điểm liên quan đến các dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện. Thực hiện tốt việc luân chuyển nhân sự.

Luân chuyển nhân sự Ủy ban Kiểm tra; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan tới AIC- Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Cơ quan UBKT Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Kiện toàn nhân sự, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra

UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2024 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các đồng chí: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Trong Quý I/2024, các địa phương, đơn vị trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. 

Nổi bật là, công tác nắm tình hình, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên có chuyển biến tích cực, qua kiểm tra kết luận hơn 84% đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật. 

Xem xét, xử lý kịp thời đơn, thư tố cáo, phản ánh, khiếu nại và những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Kiện toàn nhân sự UBKT và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan UBKT; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chất lượng của cán bộ kiểm tra...
Luân chuyển nhân sự Ủy ban Kiểm tra; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan tới AIC- Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương, đơn vị trong khu vực vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của một số địa phương chưa xác định cụ thể thời gian thực hiện, hoàn thành, chưa đúng đối tượng giám sát chuyên đề.

Công tác giám sát thường xuyên có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời, có biểu hiện còn che giấu thông tin, nhất là cán bộ, đảng viên liên quan vi phạm pháp luật hình sự.

Một số UBKT cấp tỉnh chưa chủ động tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng và chưa triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng.

Công tác nắm tình hình, quyết định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng chưa chặt chẽ, chất lượng chưa cao…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo thẩm định kế hoạch luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên; các ý kiến tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, qua đó, kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ, thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Luân chuyển nhân sự Ủy ban Kiểm tra; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan tới AIC- Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Tập trung chỉ đạo, xử lý kỷ luật các tổ chức, đảng viên vi phạm liên quan tới AIC

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao kết quả công tác các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn V trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thời gian qua, nhất là đã thực hiện tốt sự chỉ đạo, các quy định của Trung ương, UBKT Trung ương; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024...

Về phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II/2024, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị các đơn vị chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo.

Các cấp uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nhất là quán triệt các văn bản của Đảng mới liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; ban hành quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. 

Cấp ủy, người đứng đầu quan tâm, bố trí thời gian làm việc với UBKT để chỉ đạo sâu sát, kịp thời. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên, giám sát thường xuyên, chuyên đề có chất lượng, hiệu quả. 

Tập trung chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, khuyết điểm liên quan đến các dự án/gói thầu do Công ty AIC thực hiện. 

Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập; quan tâm thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương, UBKT Trung ương. Kiện toàn, củng cố UBKT và cơ quan UBKT.

Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ kiểm tra; tăng cường chỉ đạo, phối hợp UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi