Kỷ luật 602 đảng viên; thực hiện luân chuyển nhân sự đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho chủ trương

15/04/2024 08:25

(Chinhphu.vn) - Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp khu vực Vụ Địa bàn VIII đã xử lý kỷ luật 29 tổ chức đảng và 602 đảng viên. Trong Quý II sẽ thực hiện kế hoạch luân chuyển nhân sự đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, cho chủ trương.

Kỷ luật 602 đảng viên; thực hiện luân chuyển nhân sự đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho chủ trương- Ảnh 1.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Kiến nghị kỷ luật các trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2024 khu vực Vụ Địa bàn VIII. Các đồng chí: Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết liệt, không dừng, không nghỉ, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay của Đảng.

Vụ Địa bàn VIII được Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao theo dõi 12 tỉnh uỷ, thành ủy thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đảng ủy Quân khu 9. 

Quý I/2024, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. 

Nổi bật là đã cơ bản hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công ty AIC và “hệ sinh thái” theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tổ chức hội nghị kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật và kiểm điểm xem xét trách nhiệm, kiểm điểm rút kinh nghiệm theo quy trình, quy định.

Kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề xuất xem xét, xử lý kỷ luật các trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cấp phó người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: Quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án đầu tư công, mua sắm tài sản, kê khai tài sản, thu nhập... 

Tiếp tục tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Kỷ luật 602 đảng viên; thực hiện luân chuyển nhân sự đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho chủ trương- Ảnh 3.

Đồng chí Trần Minh Phong, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Kỷ luật 29 tổ chức đảng và 602 đảng viên

Trong Quý I/2024, cấp ủy các cấp kiểm tra 264 tổ chức đảng và 1864 đảng viên (có 475 cấp ủy viên), kết luận 07 tổ chức đảng và 25 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Giám sát chuyên đề 357 tổ chức đảng và 684 đảng viên (có 383 cấp ủy viên), kết luận 319 tổ chức đảng và 574 đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 42 tổ chức đảng và 126 đảng viên (có 66 cấp ủy viên), kết luận 25 tổ chức đảng và 107 đảng viên có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 10 tổ chức đảng và 84 đảng viên.

Kiểm tra 78 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Kiểm tra về thu chi ngân sách và sản xuất kinh doanh 07 tổ chức đảng, kết luận 2 tổ chức đảng có vi phạm, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 7,9 tỷ đồng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 111 tổ chức đảng.

Giám sát chuyên đề 252 tổ chức đảng và 259 đảng viên (có 210 cấp ủy viên), kết luận 248 tổ chức đảng và 250 đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, 04 tổ chức và 09 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, khuyết điểm.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 29 tổ chức đảng (khiển trách 17, cảnh cáo 12) và 602 đảng viên (khiển trách 374, cảnh cáo 125, cách chức 143, khai trừ ra khỏi Đảng 87 trường hợp). 

Tiếp nhận 245 đơn thư tố cáo, phản ánh; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 06 đảng viên.

Kỷ luật 602 đảng viên; thực hiện luân chuyển nhân sự đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho chủ trương- Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội nghị.

Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến Công ty AIC, Việt Á, và FLC

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công các kiểm tra, giám sát của một số đơn vị thuộc Vụ Địa bàn VIII vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 còn chậm; xác định đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát chưa sát với tình hình; công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra tại một số đơn vị chưa phát hiện được dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Việc thực hiện xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật, kiểm điểm xem xét trách nhiệm các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến Công ty AIC ở một số địa phương tiến độ còn chậm.

Một số cấp ủy chậm kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, chưa bố trí Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra là cấp ủy viên cùng cấp; công tác kiểm tra tài chính đảng của cấp ủy các cấp còn hạn chế…

Tại Hội nghị đã có 08 ý kiến thảo luận nhằm tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến Công ty AIC, Việt Á, và FLC. 

Đồng thời kiến nghị các vấn đề về quy trình kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; mô hình tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban kiểm tra; việc tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan tư pháp, nội chính trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng...

Kỷ luật 602 đảng viên; thực hiện luân chuyển nhân sự đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho chủ trương- Ảnh 5.

Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, cho chủ trương

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến của các đại biểu, nhất là những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. 

Về phương hướng nhiệm vụ Quý II/2024, đồng chí Hoàng Trọng Hưng đề nghị các địa phương, đơn vị phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. 

Tập trung kiểm tra, giám sát các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trách nhiệm nêu gương.

Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ; những nơi có nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong xã hội.

Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. 

Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới.

Thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, cho chủ trương.

Thường xuyên tuyên truyền kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần giáo dục, ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm…


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi