CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

THU HỒI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT nữ Bí thư Đảng ủy phường

09:10 - 16/04/2024

(Chinhphu.vn) - Vừa qua, UBND thành phố Lào Cai đã ban hành Quyết định thu hồi quyết định kỷ luật cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng, nhiệm kỳ 2016-2021.

THU HỒI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT nữ Bí thư Đảng ủy phường- Ảnh 1.

Cụ thể, UBND thành phố Lào Cai ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND thực hiện thu hồi Quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai về việc kỷ luật bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (hình thức kỷ luật: Khiển trách). 

Lý do là thực hiện Kết luận số 35/KL-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đến thời điểm hiện tại, UBND phường Xuân Tăng đã thực hiện đầy đủ quy trình quy định và xác định không phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trước đó, ngày 12/10/2023, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai đã ký Quyết định số 3292 đình chỉ thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tăng, nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng (thành phố Lào Cai).

Ngày 4/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã nhận được đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh; đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai. 

Nội dung: Đề nghị xem xét lại Quyết định số 4883/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai về việc kỷ luật đối với bà; đề nghị xem xét lại một số nội dung Kết luận số 35/KL-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét cụ thể nội dung đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, căn cứ quy định của pháp luật, hồ sơ giải quyết vụ việc để đề xuất UBND tỉnh xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/10/2023, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai đã ký quyết định đình chỉ thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tăng, nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng (thành phố Lào Cai).

Cụ thể, tại Quyết định số 3292 do Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Đăng Khoa ký nêu rõ: Đình chỉ việc thi hành kỷ luật tại Quyết định 4883/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 về việc kỷ luật bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, ngày 14/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai ban hành Quyết định 4883/QĐ-UBND kỷ luật khiển trách bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng về việc: Bà Quỳnh chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ cũng như các quy định của pháp luật có liên quan, không giao cho Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực đô thị, xây dựng tham mưu xử lý mà trực tiếp chỉ đạo công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị tham mưu và trực tiếp ký ban hành Thông báo 164/TB-UBND ngày 22/10/2020.

Trong đó yêu cầu bà Trương Thị Huệ tháo dỡ công trình không thuộc quyền sở hữu của bà Huệ, gây thiệt hại cho ông Phạm Viết Cường dẫn đến UBND phường Xuân Tăng phải thực hiện bồi thường theo quy định.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh không đồng ý với nội dung Quyết định 4883/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai với lý do chưa đảm bảo khách quan, chưa đúng tính chất vi phạm của những người vi phạm trong vụ việc xử lý vi phạm hành chính trước đó. 

Bà Quỳnh đã có đơn kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết vụ việc đúng quy định để không gây ra bức xúc trong dư luận và bức xúc đối với cán bộ đảng viên và Nhân dân địa phương.

Ngày 27/4/2023, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai có Phiếu chuyển số 216/VPUBND-NC thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc chuyển đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Tăng. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Chủ tịch thành phố Lào Cai xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp đó, ngày 27/9/2023, trên cơ sở báo cáo của UBND phường Xuân Tăng và của Phòng Nội vụ, UBND thành phố Lào Cai đã tổ chức họp xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến việc bồi thường Nhà nước theo chỉ đạo tại Kết luận 35/KL-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về kết luận nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai. 

Cuộc họp diễn ra với sự có mặt của lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai, các thành viên Hội đồng kỷ luật thành phố và những người có liên quan.

Ngay sau cuộc họp, theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai đã quyết định đình chỉ việc thi hành kỷ luật tại Quyết định 4883/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 đối với bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi