CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điểm sàn Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023

09:42 - 25/07/2023

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Đồng Tháp thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng chính quy theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và đăng ký hồ sơ xét tuyển các phương thức tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2023.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 1.

Chỉ tiêu, điểm sàn theo từng ngành của Trường Đại học Đồng Tháp

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 2.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 3.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 4.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 5.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 6.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 7.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 8.

Bạn đọc tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 9.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 10.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 11.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 - Ảnh 12.