Chủ tịch thành phố yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong quản lý môi trường trên địa bàn

03/05/2024 09:59

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 40/TB-UBND ngày 9/4/2024 về công tác quản lý môi trường trên địa bàn. Kết quả thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng thời yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm.

Chủ tịch thành phố yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong quản lý môi trường trên địa bàn- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm do để xảy ra những hạn chế, thiếu sót

Hợp đồng có nội dung chưa phù hợp quy định

Theo Báo Thanh tra, tại dự án xử lý chất thải rắn tại khu xử lý rác thải số 2 ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, đoàn thanh tra phát hiện một số hạn chế, thiếu sót trong việc xây dựng các yếu tố hình thành đơn giá xử lý rác thải.

Hội đồng đánh giá lựa chọn nhà đầu tư tham mưu UBND TP ban hành bộ tiêu chí theo Quyết định số 790/QĐ-UBND, trong đó việc xác định cơ cấu giá xử lý rác thải được căn cứ vào quy định của pháp luật và tham khảo giá xử lý nước thải thực tế tại các nhà máy xử lý rác trên địa bàn TP, đây là cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các cơ quan chưa căn cứ vào bộ tiêu chí để tham mưu UBND TP.

Trong quá trình thương thảo, đánh giá lựa chọn nhà đầu tư, hội đồng đánh giá lựa chọn nhà đầu tư, tổ chuyên gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa bám sát các tiêu chí trong bộ tiêu chí theo Quyết định số 790/QĐ-UBND, dẫn đến tham mưu UBND TP ban hành quyết định chủ trương đầu tư có nội dung chưa phù hợp với Quyết định số 790/QĐ-UBND.

Bên cạnh đó, đơn giá xử lý rác thải theo quyết định chủ trương đầu tư chưa được Sở Tài chính thẩm định là chưa đúng quy định theo điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Việc Sở Xây dựng ký Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 06/2017 ngày 22/6/2017, trong đó thỏa thuận địa phương phải chịu trách nhiệm xử lý và chịu chi phí liên quan đến chôn lấp tro bay sinh ra trong quá trình đốt chất thải tại nhà máy và xử lý xỉ lò là chưa đúng quy định.

Theo UBND TP Cần Thơ, Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB là chủ Dự án “Nhà máy Xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) Cần Thơ” phải thực hiện trách nhiệm chủ nguồn thải nguy hại theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Tro bay và tro xỉ là chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt nên công ty có trách nhiệm xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng thương thảo hợp đồng có nội dung “xử lý xỉ lò mà bên B không thể tận dụng được và được giao lại cho bên A” là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Do vậy phải chịu trách nhiệm đối với hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Hạn chế trong công tác quản lý nước thải

Công tác quản lý nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuê lại đất trong Khu công nghiệp Trà Nóc (tính đến thời điểm hiện nay) vẫn còn một số hạn chế chưa khắc phục. Đoàn thanh tra xác định, 6 tháng đầu năm 2023 đến thời điểm hiện nay, còn 3/18 cơ sở vẫn tiếp tục xả thải vượt tải, một số cơ sở xả nước thải trực tiếp trái phép vào hệ thống thoát nước mưa.

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ ký hợp đồng đấu nối với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam và dẫn nước thải của Công ty Pepsico xả trực tiếp về cống thoát nước là chưa đúng theo thỏa thuận đã được các đơn vị ký kết và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Mặc dù tại thời điểm thanh tra đã khắc phục, nhưng thiết bị quan trắc tự động của công ty chưa vận hành ổn định nên việc giám sát, kiểm soát chất lượng nước xả thải đầu ra chưa đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ chưa khắc phục triệt để các tồn tại (nước thải vượt chuẩn), chưa có biện pháp xử lý, giám sát, theo dõi để giảm mức ô nhiễm của nước thải xả ra môi trường. Một số doanh nghiệp chưa đấu nối toàn bộ hệ thống nước thải về nhà máy xử lý tập trung.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm

Đoàn thanh tra xác định, để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường cũng có trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót về xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Trà Nóc như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, UBND quận Bình Thủy, UBND quận Ô Môn.

Mặc dù các đơn vị này đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra công tác xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Trà Nóc, nhưng vẫn còn doanh nghiệp chưa đấu nối vào khu xử lý nước thải tập trung, còn doanh nghiệp xả thải vượt chuẩn… nhưng chưa kịp thời xử lý.

Trên cơ sở kết quả thanh tra và các hạn chế, thiếu sót, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm để rút kinh nghiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND TP.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi