CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Cần thay đổi tư duy, quy định về chỉ tiêu giảm biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

17:57 - 10/03/2024

(Chinhphu.vn) - Cần thay đổi về mặt tư duy về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Tổ chức Trung ương cũng cần thay đổi quy định về chỉ tiêu giảm biên chế, giao biên chế hàng năm trên cơ sở các chỉ số về mật độ dân số và quy mô quản lý, phù hợp từng địa phương.

Cần thay đổi tư duy, quy định về chỉ tiêu giảm biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập- Ảnh 1.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập: Hiệu quả nâng lên, từng bước tự chủ tài chính

Vừa qua, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, trong giai đoạn 2018-2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/TW, nghiêm túc thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp được sắp xếp đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh hợp lý, khắc phục tình trạng chồng chéo. 

Hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập cũng được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và của Tp. Hồ Chí Minh.

Khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm, qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. 

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị được đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động của các đơn vị nâng lên.

Bên cạnh đó, việc giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm thực hiện tốt mục tiêu tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đơn vị sự nghiệp công lập đạt hiệu quả; tình hình quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đơn vị cũng được cải thiện thông qua tinh giản biên chế, tuyển dụng viên chức.

Ngoài ra, việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vi các sở, ngành, quận, huyện quản lý đã theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, thực hiện nhiều ủy quyền của cấp trên. 

Kết quả của việc thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu được tăng cường; kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, phát hiện và xử lý sai phạm đạt hiệu quả; đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

Cần thay đổi về mặt tư duy đối với sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Cũng tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định nguồn lực nhà nước là có hạn, muốn đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh phải dựa vào nguồn lực tư nhân hay còn gọi là xã hội hóa. 

Vì vậy, cần thay đổi về mặt tư duy đối với sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, không phải sắp xếp thuần tuý theo hướng tinh giảm mỗi năm 3%, 5% hay 10%, mà phải căn cứ tính chất, quy mô, mức độ, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương.

“Nếu quyết tâm sắp xếp đúng định hướng Nghị quyết 19-NQ/TW, cần dựa vào mức độ tự chủ của đơn vị. Bởi sắp xếp, tổ chức bộ máy là giảm chi ngân sách thì nên căn cứ vào mức độ tự chủ để quyết định, nên tăng mức độ tự chủ của đơn vị hơn là loay hoay sáp nhập, giảm biên chế, đầu mối…”, đồng chí Võ Văn Hoan cho biết thêm.

Kiến nghị giao Thành phố Hồ Chí Minh quyền tự chủ, tự quyết định về số lượng biên chế

Tại buổi giám sát, UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận số biên chế hiện nay cho Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu trình Bộ Chính trị giao quyền tự chủ, tự quyết định về số lượng biên chế, số lượng người làm việc cho Thành phố Hồ Chí Minh cho phù hợp với quy mô dân số, tỷ lệ đóng góp cho ngân sách quốc gia, sứ mệnh và tầm nhìn phát triển của Thành phố trong tương lai.

Ban Tổ chức Trung ương cần thay đổi quy định về chỉ tiêu giảm biên chế và giao biên chế hàng năm trên cơ sở các chỉ số về mật độ dân số và quy mô quản lý, để đảm bảo phù hợp từng địa phương. 

Tham mưu cho Chính phủ có văn bản cho phép tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, tài chính trong các cơ sở giáo dục ở địa phương. 

Phối hợp với Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức tham gia các lớp học về lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Nhanh chóng xây dựng các chính sách theo Nghị quyết 98

Kết luận buổi giám sát, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng ghi nhận những kết quả của UBND Thành phố Hồ Chí Minh đạt được. 

Đồng thời ông Hà Phước Thắng đề nghị, UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng xây dựng những chính sách theo Nghị quyết 98 của Quốc hội theo hướng nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Qua đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; phát huy các chính sách cụ thể hóa Nghị quyết 98./.