CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc

17:22 - 22/05/2023

(Chinhphu.vn) - Quyết định 541/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc - Ảnh 1.

Một tiết học tại Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc- đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Cụ thể, 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc, gồm:

1- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

2- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

3- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

4- Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh.

5- Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

*Ngày 26/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1127/QĐ-TTg chuyển 5 trường gồm: Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, Trường bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ GD&ĐT về trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

*Theo Nghị định 66/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc gồm: 1- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 2- Vụ Tổ chức cán bộ; 3- Vụ Pháp chế; 4- Vụ Hợp tác quốc tế; 5- Vụ Tổng hợp; 6- Vụ Chính sách dân tộc; 7- Vụ Tuyên truyền; 8- Vụ Dân tộc thiểu số; 9- Vụ Công tác dân tộc địa phương; 10- Thanh tra; 11- Văn phòng; 12- Học viện Dân tộc; 13- Trung tâm Chuyển đổi số; 14- Báo Dân tộc và Phát triển; 15- Tạp chí Dân tộc; 16- Nhà khách Dân tộc.

Các đơn vị quy định từ (1) đến (11) nêu trên là các đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ (12) đến (16) là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Vụ Công tác dân tộc địa phương có các bộ phận phụ trách địa bàn đóng trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk, thành phố Cần Thơ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi