CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quyết liệt tinh giản biên chế; tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội

07:39 - 19/12/2023

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh tổ chức Quân đội theo đúng lộ trình đã xác định.

Quyết liệt tinh giản biên chế; tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 18/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 31-KL/TW về Chiến lược Quân sự Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Cùng dự có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo báo QĐND, báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung đánh giá khái quát, nhấn mạnh những thành công, kết quả, ưu điểm tiêu biểu, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược quân sự, quốc phòng trong 5 năm qua; đề xuất chủ trương, biện pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận trong thời gian tới.

Quyết liệt tinh giản biên chế; tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội- Ảnh 2.

Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược quân sự, quốc phòng; nhận thức về đối tác, đối tượng, nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng sâu sắc hơn.

Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống trên không, trên biển, biên giới nội địa và trên không gian mạng. 

Tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả (chỉ tính riêng năm 2023, đã điều động gần 80.000 lượt bộ đội và dân quân tự vệ, với gần 3.000 phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai).

Tham mưu với Bộ Chính trị tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đây là cơ sở quan trọng để Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chiến lược, nghị quyết, các luật quan trọng về quân sự, quốc phòng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện giảm 10% biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược

Chỉ đạo quyết liệt, triển khai bài bản, chắc chắn việc tổ chức lực lượng, xây dựng Quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo (quyết liệt chỉ đạo thực hiện giảm 10% biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, bảo đảm; ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo). 

Chỉ đạo nghiêm túc việc nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi ở tất cả các cấp; tổ chức hệ thống nhà trường Quân đội theo hướng tinh, gọn, chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo đảm nội dung đào tạo cơ bản, toàn diện, hệ thống, thiết thực.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia. 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ biên giới thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động trên biển; tuyên truyền, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, bảo đảm an toàn các hoạt động kinh tế biển.

Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, cả trên bình diện song phương và đa phương; chủ động tham gia các diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế.

Quyết liệt tinh giản biên chế; tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội- Ảnh 3.

Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh tổ chức Quân đội theo đúng lộ trình đã xác định

Dự báo, phân tích đặc điểm, tình hình thế giới, khu vực, trong nước thời gian tới, đồng chí Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án đã ban hành. 

Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh tổ chức Quân đội theo đúng lộ trình đã xác định; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng.

Tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới. 

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; nâng cao chất lượng hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động quốc phòng, diễn đàn đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học; phối hợp với quân đội các nước trong ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống…