Tổ chức phản biện xã hội đối với Luật Đất đai (sửa đổi)

17/08/2022 11:54

(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là thực hiện trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phù hợp lợi ích quốc gia, dân tộc nhằm tăng cường đồng thuận xã hội…

Tổ chức phản biện xã hội đối với Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQ) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị trao đổi nội dung tổ chức phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, lãnh đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc hai đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” được ban hành, Bộ TN&MT đã khẩn trương huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để thể chế các quan điểm, chủ trương mới vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng thời, trong quá trình xây dựng Dự án Luật, Bộ cũng đã chủ động rà soát hơn 100 Luật, bộ Luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi ngay trong Luật này hoặc đề xuất sửa đổi các Luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Tổ chức phản biện xã hội đối với Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao đổi về các nội dung mới của Dự thảo Luật

Lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bên cạnh đó, Bộ đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai về các nội dung cơ bản, định hướng, chính sách lớn thể chế trong Dự thảo Luật.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Bộ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy; HĐND, UBND cấp tỉnh để lấy ý góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Đặc biệt, Bộ cũng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 3 miền (miền Bắc, miền Trung, miền Nam), một số Bộ ngành; đồng thời phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp.

Và trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 10/8, Bộ TN&MT cũng đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật …

Tổ chức phản biện xã hội đối với Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 5.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá cao việc bám sát Nghị quyết 18 và các chủ trương của Đảng trong việc xây dựng Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của Bộ TN&MT

MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, để góp phần tham gia ý kiến xây dựng Dự án Luật đang được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm, UBTW MTTQ Việt Nam dự kiến xây dựng kế hoạch tổ chức phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp các thành phần, tầng lớp, tôn giáo trong xã hội tham gia góp ý, xây dựng chính sách pháp luật;

Việc tổ chức phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng là thực hiện trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phù hợp lợi ích quốc gia, dân tộc nhằm tăng cường đồng thuận xã hội…

Nội dung phản biện sẽ tập trung vào một số nội dung như: Việc thể chế những điểm mới theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, các chủ trương của Đảng về đất đai; sự tương tích của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Hiến pháp và các Luật khác có liên quan; vai trò của nhân dân, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong các quy định của Dự thảo; quy định về tham vấn người dân, MTTQ Việt Nam trong lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Theo Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, dự kiến UBTW MTTQ sẽ tổ chức 2 Hội nghị tọa đàm để thảo luận về một số nội dung trong Dự thảo Luật (sửa đổi) có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp và các thành viên, hội viên. 

Sau đó, sẽ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội theo hình thức trực tiếp và trực tiếp trước ngày diễn ra phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội về Dự án Luật.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về các quan điểm, giải pháp được Trung ương giao tại Nghị quyết 18 có liên quan tới MTTQ Việt Nam được thể chế trong Dự thảo và một số nội dung trong Dự thảo Luật.

Tổ chức phản biện xã hội đối với Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 6.

MTTQ phải tham gia với vai trò người trong cuộc xây dựng dự thảo Luật Đất đai.

MTTQ tham gia với vai trò người trong cuộc xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, Nghị quyết 18 giao MTTQ Việt Nam 4 nội dung (quan điểm, giải pháp), như vậy vai trò của MTTQ lần này khác với tất cả các lần khác, luật khác. MTTQ phải tham gia với vai trò người trong cuộc xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Cụ thể là phải thực hiện 4 nhiệm vụ do Trung ương giao gồm: công tác tuyên truyền, vận động; phản biện xã hội cho Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư với vai trò đưa ra các lý lẽ để cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu; Giám sát thực hiện pháp luật đất đai; Kiến nghị các vấn đề nổi cộm.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá cao việc bám sát Nghị quyết 18 và các chủ trương của Đảng trong việc xây dựng Dự thảo Luật Đất đai của Bộ TN&MT. “

Nhiều điều trong Dự thảo rất hay, rất đúng và bám sát chủ trương của Đảng như: quy định về Ngân hàng nông nghiệp - vừa đảm bảo người cày có ruộng vừa đảm bảo tập trung, tích tụ đất đai; dự án phải bồi thường tái định cư thì phải thực hiện tái định cư trước khi thu hồi là rất đúng” - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Bộ TN&MT cần có quy định lấy ý kiến phản biện của MTTQ cùng cấp khi thu hồi đất thực hiện dự án (có thể trên 20, 30, hay trên 50 hộ dân…), khi đó MTTQ cùng cấp có cơ sở trả lời ý kiến của người dân có đất bị thu hồi; quy định của Dự thảo về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người bị thu hồi đất có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ nhưng không có công cụ nào để định lượng việc này được. Do đó cần thể chế hoá cụ thể hơn, rõ ràng hơn…

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến giao các đơn vị trực thuộc tập trung nghiên cứu để góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền có phản biện vào Dự thảo Luật nhằm tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân về Dự thảo Luật./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi