CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

4 điểm mới về bảng giá đất tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

08:23 - 18/08/2022

(Chinhphu.vn) - Tại Chương X tài chính về đất đai, giá đất của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bỏ khung giá đất và có 4 điểm mới về bảng giá đất tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

 4 điểm mới về bảng giá đất tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi - Ảnh 1.

Tại Khoản 1 Điều 130 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm.

Bỏ khung giá đất

Điều 113 Luật Đất đai 2013 quy định Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Còn tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bỏ quy định khung giá đất của Chính phủ.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, quá trình thực hiện thời gian qua cho thấy khung giá đất không theo kịp biến động giá đất trong thực tế, chưa điều chỉnh kịp thời, biên độ quá rộng. Một số địa phương đề nghị cho phép ban hành bảng giá đất vượt khung giá, có địa phương đề nghị bỏ khung giá đất.

Xác định giá đất trong bảng giá đất theo giá thị trường

Hiện nay, theo Luật Đất đai 2013 thì việc xây dựng bảng giá đất phải dựa vào khung giá đất.

Theo Khoản 1 Điều 130 dự thảo, việc xây dựng bảng giá đất được dựa trên những căn cứ sau:

- Nguyên tắc, quy chuẩn, phương pháp định giá đất;

- Giá đất phổ biến trên thị trường;

- Biến động giá đất.

Thay đổi thời hạn ban hành bảng giá đất

Hiện nay, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ

Tại Khoản 1 Điều 130 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm.

Thay đổi căn cứ điều chỉnh bảng giá đất

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. Đây là quy định tại Khoản 1 Điều 130 của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Còn hiện nay, căn cứ để điều chỉnh bảng giá đất bao gồm:

- Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất; hoặc

- Giá đất phổ biến trên thị trường có biến động.

Bổ sung trường hợp sử dụng bảng giá đất

Theo Khoản 3, Điều 130 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước:

+ Công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức.

+ Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

- Tính thuế sử dụng đất.

- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

- Tính tiền sử dụng đất tăng thêm đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng. (Quy định mới bổ sung)

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Tính giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân. (Quy định mới bổ sung)