In bài viết

Cán bộ chủ chốt toàn quân giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương khóa mới

19:36 - 10/08/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 10/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quân đội giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Quân đội giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình.

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Minh. 

Tham dự hội nghị còn có đại biểu lãnh đạo một số cơ quan thuộc Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Quân đội giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng của Đảng, phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương; gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp của Quân đội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trong xây dựng quy hoạch phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, cán bộ chủ trì; bảo đảm quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. 

Coi trọng chất lượng gắn với cơ cấu để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; tạo sự đồng bộ, tổng thể, liên thông trong quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng với quy hoạch các chức danh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; gắn kết với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới.

Quân đội giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 4.

Nhân sự đưa vào quy hoạch phải là người  thực sự tiêu biểu

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, cán bộ được giới thiệu đưa vào quy hoạch phải là người thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển; được cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá, nhận xét đúng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

Đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và cụ thể được nêu tại Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 

Quân đội giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 5.

Đặc biệt, đối với Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV phải là người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật.

Quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển.

Hiểu biết tình hình Quân đội, trong nước, khu vực và thế giới; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung; có khả năng tham gia, đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát triển, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết định.

Quân đội giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 6.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu danh sách 22 cán bộ dự kiến được bầu là Ủy viên chính thức và 3 cán bộ dự kiến được bầu là Ủy viên dự khuyết do Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương giới thiệu.

Đồng thời các đại biểu quân đội đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031./.

Theo BQP