CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh, nguyên Giám đốc Sở; nguyên Phó Chủ tịch huyện

08:11 - 26/04/2024

(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị để xem xem xét kỷ luật cán bộ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, căn cứ kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và nhận thấy:

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để các chủ đầu tư có những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm trang-thiết bị do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC cung cấp; một số dự án/gói thầu có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tuy nhiên, đối chiếu kết quả biểu quyết hình thức kỷ luật với thời hiệu xử lý kỷ luật theo Điều 4, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Liên quan đến vi phạm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 có trách nhiệm của 18 đảng viên, gồm: 2 đảng viên là cán bộ diện Ban Bí thư quản lý thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với 2 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với 16 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua xem xét kết luận có 13 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật (trong đó có 1 đảng viên đã bị Khai trừ ra khỏi Đảng nên không xem xét thi hành kỷ luật); 3 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Kỷ luật Cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với 2 đảng viên, gồm: 

- Đồng chí Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đồng chí Mai Xuân Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 10 đảng viên. Tuy nhiên, đối chiếu kết quả biểu quyết hình thức kỷ luật với thời hiệu xử lý kỷ luật theo Điều 4, Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nên không ban hành quyết định kỷ luật đối với 10 đảng viên nêu trên.

Kỷ luật Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện

Đối với vi phạm, khuyết điểm của các đảng viên có liên quan trong việc quản lý Quỹ Phòng-chống dịch COVID-19 của tỉnh, bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Đinh Thị Giang, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định đối với đồng chí Hồ Văn Điềm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phan Trung Tường, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ Văn phòng UBND huyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai do bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến vi phạm xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Ia Grai.